bwm-aprodkepzes-donBWM Apródképzés első nagy megmérettetése a Donnál elesett hősök emlékére rendezett téli emléktúra volt. Tanulóink tisztességgel teljesítették.

Apród Program a BWM iskolában

A cikket Szmetán Ferenc tanár úr írta

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyar Tartalékos Szövetség Veszprém Megyei Egyesületével (MATASZ-VME) kötött együttműködési megállapodás alapján a 2019-20 tanév során Apród Programot (továbbiakban Program) működtet szakköri formában.

bwm-aprodkepzes-don
BWM Apródképzés első nagy megmérettetése a Donnál elesett hősök emlékére rendezett téli emléktúra volt. Tanulóink tisztességgel teljesítették a feladatot.

A Program célja:

  • Az iskola felső tagozatos tanulói részére, szakköri foglalkozások keretében honvédelmi alapismeretek nyújtása;
  • A résztvevők számára egy aktív-egészséges és fegyelmezett életmód/szemlélet kialakítása, elsajátítása;
  • Segítségnyújtás az iskolának a nevelési/oktatási célkitűzéseik eléréséhez;
  • A programban résztvevő gyermekek javítsák tanulmányi munkájukat és kortárs segítőként osztályaik közösségét is pozitív szemléletűvé tegyék;
  • Segítsék tanáraik munkáját az aktív, jó szellemiségű tanuló csoportok kialakításában;
  • Bővítsék ismereteiket történelemből, testnevelésből, valamint fizika, földrajz, biológia területén is;
  • Önfegyelmen alapuló példakövető közösségi szellem kialakítása;
  • Hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos katonai, pályára irányítás a fegyveres testületek és rendvédelmi szervek körében
bwm-aprod-mesterestanitvanya
BWM apródképzés
Mester és tanítvány

A Programhoz csatlakozás önkéntes, szülői támogatással.

A Program helyi vezetője a MATASZ VME által kijelölt oktató, aki az iskolától kijelölt kapcsolattartó pedagógussal együttműködve szervezi és hajtja végre a csoportok irányítását a tematika alapján.

A Program teljes ideje 4 év az indítást követő két évben átmeneti tematika szerint működik.
A csoport (szakasz) létszáma maximum. 30 fő. A szakasz 2-4 rajból állhat, a rajok: 4-8 fősek.
A Programban a MATASZ VME tagjai közreműködésükért, a felmerülő eszköz, anyag felhasználásuk költségein kívül díjazást nem kapnak. A szakkör által szervezett, biztosított programok költségeit a szülők és támogató szervezetek biztosította anyagi eszközökkel fedezzük.

bwm-oktober23-aprod-orseg
BWM APRÓD őrség Balatonfűzfő 2019. október 23-i ünnepélyén

Minden a Programban résztvevő tanulót a csoportoktató és a kapcsolattartó pedagógus fegyelmi-aktivitási szempontok alapján évente minősít. A minősítésben foglaltaknak megfelelt apródok a tanévzáró alkalmával a MATASZ-VME határozatával előléptetésben részesülnek.

A programba jelentkezők ugyanezen a rendezvényen apród fogadalmat tesznek.

bwm-aprod-avatas-2019
A BWM iskola apródjai a 2019 tanévzárón