Tanító néniként tudom, milyen fontos gondolatot hordoz ez a mondat. Hiszen minden tanulási képességünket a mozgás útján szerezzük meg. Amennyiben kimaradnak, vagy rosszul rögzülnek bizonyos mozgásformák, azok bizony az iskolai tanulás során nehézségeket okozhatnak.

Az iskolában működő alapozó mozgásfejlesztő foglalkozások célja, hogy a gyerekeket minél magasabb szintű mozgásügyességig juttassuk el. Ez által teremtünk az idegrendszer érési folyamatában olyan biztos alapot, melyre az iskolában ráépíthetővé válnak az ún. magasabb funkciók, mint a beszéd, olvasás, írás.

A tudatos mozgásfejlesztés hatására a gyerekekben fontos személyiségtulajdonságok alakulnak és erősödnek meg: pl.

 bátorság, fegyelmezettség, kitartás, együttműködés képessége.

Mindezek mellett hozzásegíti a gyerekeket az „én csinálom” „én meg tudom csinálni” élményéhez, ami önbizalmukat, biztonságérzetüket, kompetenciaszintjüket növeli.

Speciális hatása is van az alapozó mozgásfejlesztésnek. Mindazok a gyerekek, akik fejlődésük valamilyen területén kisebb-nagyobb elmaradással bajlódnak, vagy mozgásuk, érzelmi, indulati életük diszharmonikus, problémájuk rendezéséhez, feloldásához kapnak segítséget. Az összerendezett, önkontrollált mozgás fejlesztése, rendkívül serkentően hat például a beszédmotorikára.

ANTAL ZSUZSANNA alapozó és homloklebeny terapeuta, kineziológus, képességfejlesztő tréner

By Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 őszén indult alsó tagozattal (1-4. osztályig), 2014-2015-ös tanévtől pedig felmenő rendszerben már felső tagozatra is beírathatók a gyerekek. Kiemelten támogatjuk az otthonoktatást, a magántanulói státuszt, az erre a célra kidolgozott távoktatási programunkkal, mind a Magyarországon, mind a külföldön élő gyermekek számára. Beiratkozási információk, hasznos tudnivalók