video
play-sharp-fill

Honvéd kadét program a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskolában

A jó pálya- és iskolaválasztás hosszú időre befolyásolhatja az életet, ebben szeretnénk Önöknek segíteni.Hisszük, hogy az a szellemiség, amit megteremtünk, egyrészt összetartja a közösséget, másrészt szabadságot ad a szülőknek az általuk legmegfelelőbbnek tartott oktatási mód kiválasztására.

2018-tól csatlakoztunk a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesület Apród Programjához, amelyben 5-8-osztályos gyermekek számára szakkör formájában megalapoztuk a Honvéd Kadét közismereti képzést, amit a 2020/21 tanévtől folytatunk a honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatásával.

A hazaszeretet és a hazafiság fogalmának minden történelmi korban megvan a maga jelentése és jelentősége, nincs ez másként ma sem.

Ma is képesnek kell lenni arra, hogy minden fiatal példát és hitet kapjon a hazához való ragaszkodáshoz és hűséghez. Ahhoz, hogy ez eredményesen megtörténhessen, figyelembe kell venni a jelen kor körülményeit is.

A tantárgy tanítása lehetővé teszi, hogy a tanuló megismerje és elsajátítsa Magyarország biztonság- és szövetségi politikájának jellemzőit, a honvédelemmel összefüggő szabályokat, a Magyar Honvédség felépítését, technikai eszközeinek jellemzőit és feladatrendszerét, a katonai értékek és hagyományok alapjait.

Ezen ismeretekkel kialakul és folyamatosan erősödik a Haza és a honvédelem iránti elkötelezettsége.A diákok nem létesítenek jogviszonyt a Magyar Honvédséggel. Nem katonai kiképzésről van szó, hanem önkéntes együttműködésről oktatási intézményekkel, melynek keretében a középiskolákban választható érettségi tárgyként kínál ismereteket a program.

Iskolánk alapfokú művészeti iskola is, így képes olyan kiegészítő kulturális,- szellemi értékeket képviselő ismeretek átadására, amely tartalmak elsajátítása biztos alapot képeznek további, szakirányú továbbtanulásnak.

Honvéd Kadét program a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskolában

Keressen fel bennünket!

By Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 őszén indult alsó tagozattal (1-4. osztályig), 2014-2015-ös tanévtől pedig felmenő rendszerben már felső tagozatra is beírathatók a gyerekek. Kiemelten támogatjuk az otthonoktatást, a magántanulói státuszt, az erre a célra kidolgozott távoktatási programunkkal, mind a Magyarországon, mind a külföldön élő gyermekek számára. Beiratkozási információk, hasznos tudnivalók