bwm-digitalis-munkarend

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskolában a gyermek van a középpontban

Értük dolgozunk, az ő érdekeiket figyelembe véve találunk ki új dolgokat, és az ő érdekükben haladunk előre mindig egy olyan jövőkép felé, amiben mosolygó, vidám, boldog, életrevaló gyerekeket látunk magunk előtt.

A hagyományos, iskolába járó megoldással párhuzamosan azért kidolgoztunk egy távoktatásos rendszert, hogy online kapcsolattartáson keresztül segítsük az otthonoktató szülőket abban, hogy a gyermekük Báró Wesselényiben a legnagyobb gondoskodásban részesüljön akkor is, ha digitális munkarend áll be a köznevelésben. Segít abban, hogy a gyermekük naprakész legyen a tanév során a tananyagból. Segít abban, hogy a gyermek megkapja a tanítói, szaktanári segítséget a fontos készségek elsajátításában és elmélyítésében, mint amilyen például az írástanulás, vagy az érettségire készülés. Bármiben, amiben rászorul, azonnal tanítói, tanári segítséget kaphasson, a szülőket pedig ötletekkel, jó tanácsokkal, bevált praktikákkal látjuk el, hogy az otthonoktatás soha ne váljon kötelesség szagúvá, és, hogy folyamatos legyen a kommunikáció a család és az iskola között.

Két nagyon fontos dolgot kell betartani, az egyik, hogy a szülőnek segítenie kell gyermekét a digitális munkarend alatt a tanulásban. A másik, a rendszeresség. Ha ez megvan, akkor nem lesz gond.

Bevezetés – Bárdi-Farkas Beáta intézményvezető helyettes

A kialakult drámai helyzet reményt ad arra, hogy megváltozik iskolánk a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola eddigi megítélése is a távoktatás terén nyújtott erőfeszítései okán, miután az egész ország valamennyi tanulója, szülője, beleértve a köznevelés vezetőit és az államigazgatás dolgozóit is megtapasztalják, hogy az otthontanulás rendkívül nehéz tanulási metódus. Az egyébként pedagógiai képesítés nélküli szülőket és a tanulókat is különösen megterheli, és olyan fokozott felkészülést igényel, amivel csak kevesen rendelkeznek. Az iskoláknak rendkívüli személyi, tárgyi és pénzügyi eszközöket szükséges aktiválni a működtetés biztosításához, kutatást, fejlesztést igényel, ami mindig sok éves, tervszerű folyamat eredménye. Immár nyolc éve, megalakulásunk óta foglalkozunk a jelenléti és a digitális oktatás fejlesztésével.

Az otthontanulás, a digitális munkarend, nem a kinyomtatott tankönyv szimpla használata, vagy a digitális megoldások össze-vissza koncepció nélküli alkalmazása. Ugyanolyan részletesen tervezett és kivitelezett tanulásszervezés, az iskolai oktatás valamennyi elemével, mint például a számonkérés és értékelés különböző módjait alaposan kidolgozó tanítás-tanulási folyamat, mint amikor az iskolában fizikailag jelen vagyunk. Mint minden új, vagy sajátlagos oktatási munkaforma, ilyen a digitális munkarend is, bizonytalanságot hordoz a gyakorlati alkalmazásnál, megterheli a szülőt, a tanulót és az iskolát is.

A nagyméretű, központosított irányítás alatt álló szervezetetek, iskolaközpontok a legsérülékenyebbek, helyettük, a központi irányítás akadozása esetén gyors reagálásra alkalmas, lokális irányítású, önszerveződő intézmények, szervezetek a legéletképesebbek, melyek alkalmasak, a helyi körülményeket figyelembe venni, önállóan szerveződni. Aki eddig ezzel nem volt tisztában, az a szomorú pandémiás helyzet miatt, most kíméletlenül szembesült a valósággal. Ez reményt biztosít a számunkra, hogy a digitális oktatás is más kontextusba kerül.

Iskolánk forradalmi és rendkívül progresszív fejlődésen ment végig az elmúlt 8 évben, mely köszönhető elsősorban pont annak a meg nem értettségnek, mely korábban tevékenységünket kísérte. Ennek hatására megmozdultak bennünk azon belső emberi és szakmai tartalmak, melyek ugyan iszonyú erőfeszítést kívántak tőlünk, mégis arra ösztökéltek minket, hogy bebizonyítsuk, igaz úton járunk. Az, hogy rendületlenül kitartottunk az elképzelésünk mellett, köszönhető a szülőknek, a támogatóinknak, és a hitünknek, hogy tevékenységünk pedagógiailag megalapozott és rendkívül hiánypótló, aktuális tevékenység.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az uniós előirányzatoknak megfelelő élethosszig tartó tanulásra, a digitális fejlesztésre, a kollaborációra, kooperatív tanulási metódusokra, a vállalkozási kompetenciáik fejlesztésére alapozó projektoktatást, mely fontos részét képezi az iskolánkban alkalmazott módszereknek, a kor sürgetése miatt a szakmának sikerült elfogadtatni, végre elnyeri méltó helyét a köznevelésben. (Maruzsa Zsoltán köznevelési államtitkár nyilatkozata szerint 2023-tól az érettségin előtérbe kerülnek egyes tárgyak esetén a nagyobb kreativitást és önálló problémamegoldást igénylő projektfeladatok.)

A 18 év alattiak életkori sajátosságainak nem megfeleltethető, ám az egyéni munkarendűek, illetve az óralátogatások alól felmentettek esetén kötelező osztályozó vizsgákra történő felkészítés, szintén erőt meghaladó munkát igényelt minden résztvevőtől. Mindezt otthon tanítva, ami azt jelenti, hogy mindenki, szülő és gyermek is önmaga tanára olyan körülmények mentén, ahol nem alkalmazható külső kényszer, csak és kizárólag a résztvevők belső motivációja aktiválható. Ebben a folyamatban a tanár vezetőként jelenik meg, egészen más a feladata, mint az osztályteremben. A szülőt is tanítja, aki felnőtt, és a tanulót is, aki gyermek, az öntanításra, azaz mindenki saját tanárává válik ebben a permanens, kiapadhatatlanul ciklikus, de legalább 12 évig tartó időszakban. Természetes, hogy az eddig jól megszokott, immár 300 éves múltra tekintő Mária Terézia idejében elindult és az 1945 utáni központosított hatalom alatt, majd a rendszerváltást követő posztszocialista időszakban szocializálódott társadalmi résztvevők egy jelentős része nem értette ezeket a törekvéseket. Ám mindenki saját bőrén tapasztalta meg, hogy „a vészhelyzet után nem olyan lesz a világunk, mint eddig”(Orbán Viktor). Mi ezt látjuk évek óta, és ezért tartottunk ki egy olyan hivatali környezetben, amely csak és kizárólag intézményi, jelenléti oktatást tud rendszerszinten leképezni önmagának.    

Így tudtuk megalapozni azt a pedagógiailag mélységeiben kidolgozott módszertant, ami miatt ebben a rendkívüli helyzetben iskolánknak nem jelentett gondot a mindennap bejáró tanulók átállítása a digitális munkarendre, ami a fentiek alapján már érthető, hogy miért nem is olyan egyszerű. Bebizonyosodott, hogy az otthontanítás nem a kiváltságosok allűrje, hanem más, a hagyományostól eltérő, modern, 21. századi oktatás, ami jelen járványhelyzetben azonnali megoldást jelenthet minden tanuló számára és igen nagy szükség lesz rá a járvány elmúlását követően a várható igen intenzív társadalmi események, változások miatt. Mindez a köznevelést is meg fogja változatni, amire úgy tűnik, hogy egyedül a mi iskolánk felkészült.

Attól még, hogy a gyermek nincs az iskolában, a modern digitális szervezet, és oktatásszervezés működtetéséhez ugyanúgy és ugyanannyi munka, eszköz, személyi, tárgyi, pénzügyi forrást kell biztosítani, mintha az iskola tele lenne tanulóval. Ha nem többet!

Most mindannyian ugyanabban a cipőben járunk, ezért méltán számíthatunk arra, hogy a megértés, habár sokkoló körülmények között érkezett meg, mégis mindenki számára helyes megvilágításba helyezte a fenntartó és az iskola szándékait és működési módszerét is, különösen azért is, mert a szülők nem rendelkeznek sem pedagógiai tapasztalattal, sem pedagógiai végzettséggel, és nehéz élethelyzetbe kerültek.

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola segít abban, hogy az átállás a digitális munkarendre zökkenőmentesen történjen 

Kiknek való a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Online Távoktatás programja?

Azoknak, akik a digitális munkarendben biztonságosan szeretnének tanulni.

Azoknak, akik külföldön élnek és a COVID-19 ideje alatt biztonságban szeretnék tudni gyermeküket és az oktatásukat is.

Azoknak a családoknak, akik otthon szeretnék tanítani, oktatni a gyermeküket a COVID-19 alatt.

Azoknak a családoknak, akik a családi harmónia szocializációs erejében hisznek a COVID-19 idején.

Azoknak a szülőknek, akik a szülői feladataikat nem nyűgnek, hanem szinte hivatásuknak tekintik a vészterhes időkben is.

Azoknak, akik otthonoktató családként már megküzdöttek néhány nem kooperatív, felkészületlen iskolával.

Azoknak, akik nem Magyarországon élnek, és valami miatt szeretnének Magyarországon iskolához tartozni és tanulni a COVID-19 alatt is.

Amikor a minden nap iskolába járó gyermek digitális munkarendben / digitális oktatásba tanul

Amikor a kormány a járványügyi vagy bármi más helyzetre hivatkozva előírja a kötelező digitális oktatást, az intézményi jelenléti oktatás megszűnik, a gyerekeknek otthon kell maradni, és családon belül kell a gyermekmegőrzést és tanulás feltételeit biztosítani. A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola segít abban, hogy az átállás a digitális munkarendre zökkenőmentesen történjen. 

Ez az oktatás arra hasonlít, amikor az egyéni munkarendű (korábban magántanuló) gyerekek otthon tanulnak, azzal a különbséggel, hogy míg a tanórák látogatása alól felmentett tanulók kötelesek osztályozó vizsgát tenni, a digitális munkarendben tanuló gyerekek számonkérése a Pedagógiai Programban található módon történik, csak digitális úton. Azaz, nekik nem kell osztályozó vizsgát tenni, hanem a pedagógus szakmai tudására, tájékozottságára, sőt, leleményességére van bízva, hogy milyen formában számoltatja be a gyerekeket, és miként osztályozza őket. Egy fontos dolgot kell itt megemlíteni, még pedig azt, hogy a be nem küldött, azaz ellehetetlenült értékelés esetén aggályossá válik a tanuló év végi eredménye, nem beszélve a tudásáról, melyre a következő évek további tanulmányait kellene alapozni. Ezért rendkívül fontos, a feladatok elvégzése. A Báró Wesselényi Miklós Iskolában (BWM iskolában) a gyerekek a legfontosabbak, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az örömteli tanulásra, segítünk a feladatok elkészítésében. Az a tapasztalatunk, hogy a gyerekek szívesen csinálják meg a projektmunkákat, a digitális oktatás és az otthontanulás egyéb módszereivel mély, alapos tudásra tesznek szert, és rendkívül lelkesek.

Iskolánk a Báró Wesselényi Miklós Iskola (BWM iskola) az elmúlt nyolc év alatt kifejlesztett egy digitális, otthontanulási oktatási rendszert, hogy segítse a gyerekeket a tanulásban. Az iskola tanulóit egyszerűen átállítjuk erre a zárt rendszerű elektronikus távoktatásra. A tanulók egyedi jelszóval kapcsolódnak a rendszerhez, ahol rendezett és kereshető formában megkapják az aktuális feladataikat, amit innen letölthetnek, és a sajátjukat ide feltölthetik. A tanórákat a tanárok jórészt „flipped classroom” tükrözött osztályterem formában szervezik meg, amibe beleillesztik a projektoktatást is, és természetesen a tanórák egy részét on-line formában is megtartják. A gyerekek tudnak kérdezni, és fel tudják venni egymással a kapcsolatot. Akinek nincs szélessávú internetvonala, az az előbb említett zárt rendszerű oktatási felületet tudja használni, felveszi e-mailben a tanárokkal a kapcsolatot, amennyiben szükséges. A feladatok úgy vannak előírva, hogy a tanuló szülői segítséggel, egyedül is képes haladni a tanulással, és sikeresen teljesíteni a tanévet. Akinek egyáltalán nincs lelhetősége interneten kommunikálni, annak az iskola eljuttatja postán, vagy személyesen a tanulnivalót.

Az általános iskolában, a hetedik évfolyamtól kezdődően, a gimnáziumban, középiskolában, már teljesen önállóan képesek tanulni a tanulóink.

AMIKOR A GYERMEK egyéni munkarendű, OTTHON TANUL

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskolában a gyermek van a középpontban. Értük dolgozunk, az ő érdekeiket figyelembe véve találunk ki új dolgokat, és az ő érdekükben haladunk előre mindig egy olyan jövőkép felé, amiben mosolygó, vidám, boldog, életrevaló gyerekeket látunk magunk előtt.

A hagyományos, iskolába járó megoldással párhuzamosan ezért kidolgoztunk egy távoktatásos rendszert. Online kapcsolattartáson keresztül segíti az otthonoktató szülőket abban, hogy a gyermekük Báró Wesselényis lehessen akkor is, ha az ország másik felén él. Segít abban, hogy a gyermekük naprakész legyen a tanév során a tananyagból. Abban, hogy a gyermek megkapja a tanítói, szaktanári segítséget a fontos készségek elsajátításában és elmélyítésében, mint amilyen például az írástanulás. Bármiben, amiben rászorul, azonnal tanítói, tanári segítséget kaphasson, a szülőket pedig ötletekkel, jó tanácsokkal, bevált praktikákkal látjuk el, hogy az otthonoktatás soha ne váljon kötelesség szagúvá, és, hogy folyamatos legyen a kommunikáció a család és az iskola között.

Azoknak a családoknak, akik otthon, vagy egyéni munkarendű, oktatni a gyermeküket.

Azoknak a családoknak, akik a családi harmónia szocializációs erejében hisznek.

Azoknak a szülőknek, akik a szülői feladataikat nem nyűgnek, hanem szinte hivatásuknak tekintik.

Azoknak, akik otthonoktató családként már megküzdöttek néhány nem kooperatív iskolával.

Miben különleges a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Online Távoktatás programja, mit nyújt a COVID-19 alatt a digitális munkarendben ?

A program abban különleges, hogy már az általános iskola első osztálytól lehet csatlakozni. A virtuális távoktatás már évek óta jelen van hazánkban, de szinte kizárólag csak a középiskolások körében az elterjedt, hiszen ők már egyrészt magas szinten állnak a számítógép felhasználásban, másrészt pedig már tudnak egyedül, önállóan is tanulni.

A kisiskolások esetében a szülőnek még nagyon sok energiát kell befektetnie, ha otthon szeretné oktatni a gyermekét, hiszen a gyermek még nem tud olvasni, a számítógépen még nem igazodik úgy ki, mint 10 évvel idősebb társai, és hacsak teheti, nem a tanulnivaló fölött akarja az ideje nagy részét eldönteni.

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola nemcsak abban segít, hogy a gyermek és a szülei következetesen tudjanak haladni az anyaggal, hanem olyan szellemiséggel is átitatja a mindennapi tanulást, ami a családokban eleve megvan, de ha a tanulás túlságosan dominálja a családi légkört, akkor felborulhat a kényes az egyensúly.

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola nevelési és oktatási programja speciálisan családközpontú, és ezt a szellemiségét tartja szem előtt a virtuális távoktatásban is. Hosszú, hét éves fejlesztés eredményeként saját, csak az iskola tagjainak hozzáférhető, jól áttekinthető elektronikus oktatórendszert alkalmazunk.

A számítógép egy jó eszköz, de nem a végső cél!

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskolában mind a bejáró tanulók, mind a távoktatásban résztvevők megkapják a támogatást ahhoz, hogy megélhessék az életet, ahelyett, hogy pusztán csak tanulnának róla.

Hogyan néz ki a gyakorlatban a távoktatás?

A beiratkozáshoz, és az egyéni munkarendű státuszhoz szükséges dokumentumok kitöltése, és az iskolának való megküldése után a gyermek hivatalosan a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola tanulója lesz, egyéni munkarendű státuszban.

Ezek után virtuálisan, az Internet segítségével folyik a képzés:

1.) Rendszeresen, e-mailben és a távoktatás zárt felületein küldjük a gyermek számára aktuális, vagy soron következő anyagot, segédleteket, instrukciókat.

2.) Folyamatos a kapcsolattartás a pedagógusok és a szülők között, így a segítségnyújtás is folyamatos.

3.) Vizsga évente kétszer, félévkor, és év végén van.

4.) Minden egyedi igényt igyekszünk rugalmasan kezelni, hiszen ezek által mi is fejlődünk, az oktatási filozófiánk is fejlődik.

5.) Természetesen bármikor várjuk szeretettel az egész családot az iskolában, Balatonfűzfőn!

Milyen eszközök szükségesek a távoktatás programban való részvételhez?

Javasolt mindenképp egy állandó számítógép és Internet kapcsolat az anyagok fogadásához, és az online kommunikációhoz.

Van lehetőség Skype-on is konzultálni, ehhez egy mikrofont szerencsés beszerezni.

Minden más szükséges eszköz évfolyamonként eltérhet, ezekre itt most nem térünk ki, de az otthonoktatás előnyeit és rugalmasságát figyelembe véve ezek alkalmazása nem kötelező (tankönyvek, munkafüzetek, füzetek, rajzeszközök, stb.).

Külföldön élünk a gyermekeinkkel, mi is csatlakozhatunk?

Külföldön élő magyar családok gyermekei számára külön programot dolgoztunk ki, amelyben kiemelt hangsúlyt kapnak a honismeret, és a magyar nyelv és irodalom tantárgyak.

Ha külföldön élő magyar család vagytok, és szeretnétek a kifejezetten a hozzátok hasonló családoknak megalkotott távoktatásos rendszerünkhöz csatlakozni, akkor ide kattints a további részlete az információkért>>

Mennyibe kerül? Mit kell tenni az átiratkozáshoz, beiratkozáshoz? Milyen dokumentumok szükségesek?

Regisztráció a részletes információkért, szükséges dokumentumok listájáért, és az iskolával kötendő támogatási szerződésért, díjakért:

A regisztráció semmiféle kötelezettséggel nem jár sem a regisztráló, sem az iskola részéről. A regisztrációnál megadott adataidat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki, továbbá nem küldünk kéretlen reklámleveleket sem.

By Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 őszén indult alsó tagozattal (1-4. osztályig), 2014-2015-ös tanévtől pedig felmenő rendszerben már felső tagozatra is beírathatók a gyerekek. Kiemelten támogatjuk az otthonoktatást, a magántanulói státuszt, az erre a célra kidolgozott távoktatási programunkkal, mind a Magyarországon, mind a külföldön élő gyermekek számára. Beiratkozási információk, hasznos tudnivalók