Kocsis Antal Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola és Gimnáziumban (BWM) három éve tanít, természettudományt, természetismeretet, biológiát és földrajzot. A család és a tanítás mellett az élete a csillagászat.

– Mióta tanít az alapítványi iskolában, miért szeret itt lenni?

– A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskolában három éve tanítok. Természettudomány, természetismeret, biológia, földrajz tantárgyakat. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, itt taníthatok, igazán jól érzem magam az iskolában a tanulók és a kollégák között. Elmondhatom, hogy örömmel jöttem, amikor visszatérhettem Balatonfűzfőre, hiszen előtte is itt tanítottam 23 évig a Jókai Mór Általános Iskolában, itt kezdtem a tanári pályámat. A BWM-ben nagyon tetszik az iskola szellemisége, a családbarát, gyermekbarát szemlélete, a hagyományok tisztelete. Itt is kiváló kollégákkal taníthatok együtt, itt is sok új tapasztalatot szereztem, tanultam.

-Mit tart fontosnak, mit kell a mai gyerekeknek megtanulniuk?

– Az általános iskola, gimnázium, szakiskolák, egyetemek megadják az alapokat, hogy milyen irányban és hogyan haladnak tovább, az már rajtuk múlik, hogy ki tudják-e bontakoztatni azt, amiben tehetségesek és szeretnének elérni. A mai gyorsan változó világunkban fontos, hogy meg tudják különböztetni a jót és fontosat a rossztól és károstól. Sajnos nehéz lehet sokszor eligazodni, hogy mi a jó és helyes, de ha a szülők, nagyszülők, tanáraik példáit figyelik, az segítségükre lehet a helyes döntésekben. Ne feledjék, honnan indultak, honnan jöttek, bárhová is kerülnek életük során. Szeressék családjukat, szüleiket, hazájukat, szűkebb közösségüket, igaz barátaikat. A csillagászat és a természettudományok, természet megismertetése a szívügyem. Hiszem, hogy ezen ismeretek megismertetésével, megszerettetésével jobban el tudják helyezni magukat ebben a bonyolult és sokrétű világunkban, ugyanakkor rájöhetnek, hogy nem csak lefelé, a Föld felé lehet pillanatai, hanem az égbolt felé is. Rájöhetnek, hogy milyen parányiak vagyunk itt a mi kis és nagy problémáinkkal. Talán így jobban értékelik a jót, a lényegeset, kicsit szerénységre és türelemre tanítja őket.

– Mivel foglalkozik még a tanítás mellett?

– A család és a tanítás mellett az életem a csillagászat. Már egészen kisgyermek korom óta érdekel a csillagászat, elvarázsol a csillagos égbolt látványa, az Univerzum megismerése. Mesélik, hogy sötétedéskor fogtam nagynéném kezét és kértem, menjünk és nézzük a csillagokat. Az élmény mai napig velem van, mesélt a csillagokról, a csillagképekről és a hozzájuk kapcsolódó legendákról. Anyai nagypapám nagyon művelt és olvasott ember volt, sokat mesélt, tanított csillagászati ismeretekre és ismertette az éppen aktuális űrkutatási eredményeket. Az egyik könyvben megtaláltam Dr. Kulin György csillagász professzor úr, a budapesti Uránia Csillagvizsgáló igazgatójának címét, írtam egy érdeklődő levelet. Saját kézzel írt válaszlevelet, útmutatást, csillagtérképeket és optikákat kaptam, amelyből elkészítettem első távcsövemet. Később egyre komolyabb optikákhoz jutottam, egyre többet tanultam. 1989 óta vagyok a Magyar Csillagászati Egyesület Hold-megfigyelési szakcsoportjának vezetője. Több lencsés és tükrös távcsövem is van, amelyekkel komoly megfigyeléseket végzek, főleg a kettőscsillagok pozíciómérését és a változócsillagok fényességmérését. Több hazai és külföldi csillagászati egyesületnek vagyok tagja. 2012-ben megnyílt a felújított Balaton Csillagvizsgáló, amelynek a szakmai vezetője vagyok. Fő feladatunk itt, hogy minél több látogatónak megmutassuk a csillagos égbolt szépségeit a távcsöves bemutatások során egy modern 30 centméter átmérőjű gyári távcsővel. Emellett hazai csillagászati kiadványokba cikkeket írok, valamint publikálom megfigyelési eredményeimet.

By Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 őszén indult alsó tagozattal (1-4. osztályig), 2014-2015-ös tanévtől pedig felmenő rendszerben már felső tagozatra is beírathatók a gyerekek. Kiemelten támogatjuk az otthonoktatást, a magántanulói státuszt, az erre a célra kidolgozott távoktatási programunkkal, mind a Magyarországon, mind a külföldön élő gyermekek számára. Beiratkozási információk, hasznos tudnivalók