Andris középiskolai tanulmányainak első féléves állomásához érkezett. Ezen félévzáró örömteli eredményei, számvetésre ösztönöztek, amit engedelmetekkel megosztok veletek is.Mindenekelőtt engedjétek meg, hogy hálámat, fejezzem ki munkásságotok fő erényvonala a nemzeti és keresztény – kulturális értékrend nevelése-oktatása iránt, ugyanakkor arra kérjelek, bármilyen nehézséggel találjátok magatokat szembe, ne engedjétek, hogy a haza, kereszténység, család, fogalmak bármi mögé szorulhassanak.

Andris döntését tiszteletben tartva, otthonától 2oo km-re Erdély szívében, a gyulafehérvári várban folytatja most középiskolai tanulmányait. Első féléves tanulmányi eredménye: ösztöndíjas osztályelső. Először a korához viszonyított kiemelkedő céltudatosságával, önállóságával, időbeosztásával, hívta fel magára elöljárói figyelmét, ami egyértelműen az egyéni munkarendben eltöltött 2 év eredménye. Ez iskolátok másik kiemelkedő tartópillére!Ennek a két fő vonalnak összefonódásával, élve a technikai lehetőségekkel, teremtettétek, meg számunkra is nemzeti identitástudatunk gyógyítását, erősödését.

Már az iratkozás napján, amikor mi idegen, félszeg érzésekkel telítve megjelentünk, összetartozást sugárzó, szeretetteljesen bíztató fogadtatásotokkal, üzentétek, hogy nem vagyunk „árvák”.A két iskolai év alatt továbbra is folyamatosan átéltük a nemzethez tartozás élményét. Elsősorban a magyar és történelem tananyag által ért impulzusok, és a vizsga időbeni találkozások és barátságok kapcsán. Így már egyértelmű, hogy Andris magyar nyelvből és történelemből is kitűnt a középiskolában. Kell-e nagyobb elismerés a tanártól, amikor kis segédként, a többiek ösztönzésére, maga mellé emeli a diákot.

Ezen a ponton nagy szerepe volt a projektmunka elsajátításának is. Köszönöm mindannyitoknak, a nemzeti identitástudat átadását, amit mi sem bizonyít ma jobban, hogy alig 16 évesen értékként tekint a saját magyarságára. Nem utolsó sorban én is köszönök minden szépet, kedvességet, szeretetet, nemzeti hovatartozás tudatomban való erősödést, amivel barátságotok segített, és azáltal gazdagodtam, hogy édesanyaként kísérhettem a gyereket tanulmányaiban.Isten áldja és, jutalmazza a nemzet javára kifejtett munkátokat!

Hálával, és baráti szeretettel,

Máthé Katalin Székelyudvarhely, 2021.04.18.

By Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 őszén indult alsó tagozattal (1-4. osztályig), 2014-2015-ös tanévtől pedig felmenő rendszerben már felső tagozatra is beírathatók a gyerekek. Kiemelten támogatjuk az otthonoktatást, a magántanulói státuszt, az erre a célra kidolgozott távoktatási programunkkal, mind a Magyarországon, mind a külföldön élő gyermekek számára. Beiratkozási információk, hasznos tudnivalók