Kovács Attila nyugalmazott református lelkész írása

 

Több évtizedes lelkészi szolgálatom során sok gyülekezetet megismertem. Vendég igehirdető lévén, egy-egy gyülekezetben kialakult bennem egy olyan képesség, hogy már a találkozás első pillanataiban ráéreztem a jelenlevők lelkületére és ahhoz szabva tudtam elmondani tanításomat.

De ez a ráérzés működött akkor is, amikor egyházkerületi megbízásból vizsgabizottsági tagként részt vettem valamelyik egyházi középiskolánk érettségi vizsgáján, vagy valamely tanév közbeni iskolalátogatáson. Nem hivatalos megbízásból, hanem testvéri szeretetből fakadó meghívást követően vehettem részt a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola múlt tanévet záró alkalmán. Szívet-lelket melengető élményben volt részem! Az iskola udvarán lévő hatalmas fák lombjai alatt voltak jelen tanárok, tanulók, szülők és meghívott vendégek. Mint egy megértésben, szeretetben és boldogságban élő nagy család. Tekinteteik, szavaik, egymáshoz való viszonyulásuk örömteli felismeréshez vezetett: ebben az iskolában a szeretet pedagógiája működik! Az a jézusi pedagógia, amely nem beskatulyáz, hanem bizakodó lelkülettel képes előhozni a gyermekekből azokat a készségeket és képességeket, amelyek hozzásegítik őket ahhoz, hogy megtalálják küldetésüket, életcéljukat. És a szülőkkel való kapcsolatban is jelen van az együttműködés lelkülete. Ráadásul hazaszeretetre, a nemzet építésére irányuló nevelés is jó példája az iskola.

Szeptember első napján, a tanévnyitó alkalmával ugyanezeket tapasztaltam és ez csak megerősítette a fent leírtakat. Így, mivel lehetőséget kaptam a szólásra, áldó szavaimat Máté evangéliuma 6. részének 13/b. versére és a 7. rész 7. és 8. verseire alapoztam. „Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.” „Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.”

Kedves tanárok, tanítók, szülők és tanulók! Amikor reggel, vagy alkalmanként magatokban elmondjátok a Miatyánkot s benne a kérést, hogy „Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is”, ezzel kinyilvánítjátok azon készségeteket, hogy elfogadjátok magatokra nézve is Isten királyi uralmát. Lehet kérni Istentől a tanulásotokra, vizsgáitokra nézve is az ő segítségét. Én ezt magam is már tanulóként boldogan megtapasztaltam. A legfontosabb kérés azonban az lehet, hogy kérjétek Isten Szentlelkét, hogy az vezessen, adjon bölcsességet és váljon mindennapjaitokban és élethelyzetetekben kiapadhatatlan erőforrássá! Keressetek és találtok. Minden, az emberiség előrehaladását szolgáló felfedezés hátterében ott van ez a készség, az egészséges kíváncsiság, majd a felfedezés öröme. Zörgessetek és megnyittatik néktek. Vannak és lesznek élethelyzetek, amikor a magatok erejéből nem futja arra, hogy megnyíljanak számotokra valamely rendkívüli lehetőségek. De a legfontosabb itt is, hogy Isten kegyelmének ajtaján zörgessetek. Ne feledjétek: Ő szeret benneteket és kedvét leli abban, hogy adjon annak, aki kér tőle. A kereső lelkületűt megáldja a felfedezés örömével és megnyitja szeretetének ajtaját azoknak, akik lélekben bekopognak hozzá. Isten áldjon meg mindnyájatokat, szülőket, tanárokat és tanulókat ez új tanévben és tegye áldottá iskolátokat. Zűrzavaros világban élünk ugyan, de ne feledjétek: Övé az ország, a hatalom és a dicsőség is. Az Ő oltalmában van és lesz biztonságunk!

A cikk megjelent az Iránytű szeptemberi számában, mely az alábbi linken elérhető

https://balatoniranytu.hu/?download=10:szeptember

By Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 őszén indult alsó tagozattal (1-4. osztályig), 2014-2015-ös tanévtől pedig felmenő rendszerben már felső tagozatra is beírathatók a gyerekek. Kiemelten támogatjuk az otthonoktatást, a magántanulói státuszt, az erre a célra kidolgozott távoktatási programunkkal, mind a Magyarországon, mind a külföldön élő gyermekek számára. Beiratkozási információk, hasznos tudnivalók