bwm-iskola-elsőtanításinap

A szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Technikum és Alapfokú Művészeti Iskolában.

A szünet utáni első tanítási napon a tanítás 2022. január 3-án hétfőn 8:00-kor kezdődik és 16:00-kor fejeződik be.

„Nem új év kell. Nem fogadalom. Az álmok eléréséhez nem. Mert az álmod mindig veled van, benned van. Nem évkezdettől, nem naptártól függ. Csak tőled. Nem fogadalmak kellenek, nem újévi elhatározások. Csak te kellesz. Mert nem a fogadalmakon múlik, hogy valamit megteszel-e az új évben. Csak rajtad múlik. Nem egy évkezdethez kell kötni az álmaidat. Azokat bármikor megvalósíthatod. Ehhez nem kell január elseje. Nem kell új év. Ehhez csak egy kell. Te magad.” Csitáry-Hock Tamás

Az első tanítási nappal kapcsolatban mindig felmerülnek kérdések, ezeket a házirend általában szabályozza, mely teljes terjedelmében megtalálható honlapunkon a dokumentumok menüsor alatt. Rendkívül informatív, sok fölösleges kapkodást, idegeskedést megspórolhatunk, ha áttanulmányozzuk, legalább azokat a részeket, melyekkel kapcsolatban úgy érezzük, hogy vonatkozik ránk. Ha valami miatt mégis bizonytalanok lennénk, a titkárságon mindig szívesen válaszolnak az iskolatitkárok a 06306066176-os telefonszámon.

Idézet a Házirendből:

„A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola teljes körű tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és a pedagógiai program, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai határozzák meg.  Mindennapi életünk szervezéséhez, mindennapi munkánk maradéktalan elvégzéséhez szükség van belső szabályok megalkotására és alkalmazására. E célt szolgálja a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola Házirendje, iskolánk önálló, belső jogi forrása. A házirend célja az iskolai élet olyan lényeges kérdéseinek szabályozása, melyeket a jogszabályok a házirend hatáskörébe utalnak. Így különösen a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának módja, az iskola által szervezett, iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartás, a tanórai, a gyakorlati és a tanórán kívüli foglalkozások rendje, az iskola helyiségeinek és a hozzá tartozó területek használata.”

Csenetési rend

A legfontosabb mindig a „csengetési rend”, ezért a Házirendből kimásolom ide is, a gyorsabb elérhetőség kedvéért.

bwm-csengetési-rend
A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola Házirendjének a 2021-22-es Csengetési rendje

Járványügyi előírások

Tisztelt Szülők!

A szokásos téli szünet véget ért.

  1. A téli szünet utáni tanítás első napja január 3.
  2. Őszintén remélem, hogy Önök is, és a gyermekeik is kipihenték magukat.
  3. Kérem Önöket, különösen az alsós szülőket, – még az elsősök szüleit is –  hogy az iskola kezdő napjától (január 3.) továbbra se lépjenek be az iskola területére, csak kivételes esetben, egyeztetést követően.
  4. A kollégák on-line fogadóórát tartanak minden héten, amire előre be lehet jelentkezni e-mailben.
  5. Befizetéseiket első sorban e-bankon keresztül átutalással szíveskedjenek intézni.

Kedves Szülők! Iskolánk közössége – tanulók, tanárok, szülők, vezetés – tudatos közösség.

Kérem, működjenek együtt, azért, hogy miként tavaly, az idén is egészségesek maradjunk!

Kövessék a járványügyi javaslatokat, és valóban vigyázzanak önmagukra, gyermekeikre és másokra!

Köszönettel:

Bárdi-Farkas Beáta

intézményvezető-igazgatóhelyettes