Általános iskola

Gyakran Ismételt Kérdések a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskoláról – Az alábbiakban az általánosan és leggyakrabban felmerült kérdéseket vesszük sorra, a nappali tagozatos,  és egyéni munkarend (korábban magántanuló) távoktatási formában szervezett iskolai képzésünkről, leginkább az általános iskola vonatkozásában, de megemlítjük olykor a szakgimnázium specialitásait is, hogy még inkább képbe kerülj olvasás közben.

Kérünk, hogy figyelmesen olvasd végig az alábbiakat, mert ezek a kérdések valószínűleg már benned is felmerültek, vagy fel fognak merülni.

Hogyan lehet jelentkezni és beiratkozni az iskolába?

Általános iskolánkban, ha van szabad helyünk, akkor a beiratkozás folyamatosan, év közben is lehetséges nappali tagozatra (tehát minden nap bejárásra),  és távoktatásra, magántanulóként. Ezeket az információkat olvasd végig: Beiratkozás általános iskolába.

Jelenleg iskolánkba sokszoros a túljelentkezés, a férőhelyeink száma pedig korlátozott. Ezért mindenkit arra kérünk, hogy időben adja le a jelentkezését, mert a beiratkozás érkezési sorrendben történik.

A beiratkozás az egyeztetéseket követően mindig személyes elbeszélgetés után, és ebből kifolyólag személyesen történik.

Nappali tagozat gyakran ismételt kérdései:

Hány órájuk van a gyerekeknek?

Általános iskola alsó tagozatában 5, felső tagozatban általában 6 órájuk van. (Szakgimnáziumban már 7-8 órájuk is lehet a tanulóknak.)

Mettől meddig tartanak az órák?

A tanórák 8 óra 25 perckor kezdődnek, negyvenöt percesek, és a hivatalos tanítási idő 16:00-kor ér véget. A szünetek 5, 10, 15 percesek, valamint a felsősöknek és a szakgimnazistáknak van egy hosszabb ebédszünete, amelynek kereteit mindig év elején határozza meg az iskola közössége.

Mennyi házi feladatot kapnak a gyerekek?

Az általános iskolában a nappali tanrendűek annyi tanulni valót kapnak, melyet kényelmesen el tudnak végezni a délutáni sávban a szaktanárok segítségével. Haza csak kivételes esetben visznek feladatot, például projektmunkát. Pedagógiailag bármennyire nem értünk egyet a szakgimnázium túlzott óraterhelésével, ezen sajnos nem tudunk változtatni, alaposan és sokat kell otthon tanulni ahhoz, hogy a tanulók az emelt szintű érettségi feltételeinek meg tudjanak felelni. Segíteni azzal próbálunk, hogy racionalizáljuk a tananyagot, és alternatív módszereket alkalmazunk, mint például az iskolánk által kifejlesztett projekt módszer.

Hogyan telik egy átlagos napjuk az alsó tagozatosoknak?

Nálunk nincs átlagos nap. A gyerekekkel a reggeli érkezéstől a távozásukig foglalkoznak a pedagógusok, hivatalosan 8.00-tól 16 óráig, az államilag kötelező egész napos iskolai nevelés keretében. Lehetőség van korábban érkezni és természetesen korábban haza menni az utolsó tanórát követően, ha a szülő ezt írásban kéri az iskola igazgatójától. A tanórák 8.00-kor kezdődnek, 45 perces órák vannak szünetekkel órarend szerint, aztán ebéd, majd délután kötetlen formában folyik tovább az alsó tagozat élete játékkal, tanulással, egyéb programokkal.

Hogyan telik egy átlagos napjuk a fölső tagozatosoknak?

Hasonlóan, mint az alsósoknál, csak több a formális tanulás. A 8 óra előtt érkező tanulók nagyon jó helyzetben vannak, mert ilyenkor nagyon koncentráltan kapnak egyéni figyelmet a szaktanároktól, délután inkább a kiscsoportos foglalkozás a jellemző, és a szabad közösségi és önálló tevékenységek.

Hogyan zajlik a gyerekek számonkérése?

Dolgozatokkal, feleletekkel, órai munka és órán kívüli munka értékelésével, kihelyezett tanórákkal, tapasztalati úton szerzett tudás alkalmazásával, gyakorlati tevékenységgel, közös munkával és az iskolánk által kifejlesztett projektmódszerrel, önértékeléssel, közösségi és tanári értékeléssel. A  magántanulók írásbeli, szóbeli, esetenként gyakorlati vizsgán adnak számot tudásukról vizsgabizottságok előtt a félévi és az év végi vizsgán.

Hogyan értékelik a gyerekek eredményeit?

A gyerekek munkáját az egész iskolában érdemjegyekkel értékeljük. Lehetne szöveges értékeléssel is értékelni, de azzal az a gond, hogy nem vihető át egyszerűen más iskolákba, márpedig mi már a legelején megfogadtuk, hogy bármennyire is rendkívüli lesz az oktatási módszerünk, a más iskolákkal való átjárási kompatibilitásra oda fogunk figyelni. Így is teszünk az első perctől kezdve. Tehát osztályozunk, és azért, hogy ha úgy hozza a sors, hogy egy másik iskolába kerül a gyermek, akkor az eredményei rögtön adaptálhatóak legyenek oda is.

Mi történik, ha valaki lemarad, segítségre szorul, vagy lassan halad?

Mindenkire figyelünk év közben, a legkisebb probléma esetén értesítjük a szülőt, tájékoztatjuk a tanuló haladásáról. A reggeli és a délutáni sávban a szaktanárok folyamatosan foglalkoznak a tanulókkal, aki felzárkóztatásra szorul, vagy fejlesztést igényel egy tantárgyból, azzal igény szerint foglalkoznak.

Mennyire szabható egyénre az oktatás?

A mi iskolánk többek között erről szól, az egyéni haladásról.

Mit jelent a nappali tagozaton a holisztikus szemléletű, hagyományőrző értékrend?

Oktatásunk társadalmi és szellemi alapját a magyar nép hagyományaira építjük, az évkör szakrális eseményeire és népi hagyományaira, valamint a természet történéseire fűzve, fontos szerepet kap az APRÓD és KADÉT képzés, a honvédelmi nevelés keretében. Iskolánk Munkatervét és tananyagainkat ennek megfelelően alakítjuk ki.

Kiknek javasoljuk a BWM nappali tagozatát?

Elsősorban azoknak, akik iskolánk szellemiségét minden nap át szeretnék élni és szeretnék, ha gyermekük kiemelt figyelemben részesülne. Ősszel lovagolunk, télen néptáncot és klasszikus táncot tanulunk, februárban erdei táborba megyünk, tavasszal úszunk, a kötelezően előírt 3 projekt héten kívül még 2 hét nem formális, iskolán kívüli kihelyezett tanórát szervezünk meg. Az oktatásunk része a készség-képességfejlesztés művészetterápia és készségfejlesztő testneveléssel, HOME, „designe thinking”, APRÓD és KADÉT képzés. Az évköri ünnepeket, eseményeket beépítjük az iskolaévbe. Egy évben 5-6 szombaton iskolai tanítás van, amikor a szülőkkel együtt tevékenykedünk az iskolában, így ők is rész vehetnek gyermekükkel a tanórákon, majd ezeket a szombatokat kiadva meghosszabbítjuk a kötelező iskolai szüneteket.  Túrákat szervezünk, SZÜLŐ AKADÉMIÁT, ahol ugyanazokat a programokat, művészeti- és mozgásterápiákat csináljuk végig a szülőkkel, mint gyermekeikkel, így saját tapasztalataikon keresztül tanulják meg, miben, és hogyan tudják fejleszteni gyermekeiket. Annak ajánlom ezt a tanulási formát, akinek igénye van arra, hogy a gyermeke fejlődésében részt vegyen, aki szeretné megtanulni, hogyan tanítsa gyermekét és az iskolát ne gyerekmegőrzőnek tekintse, hanem elsősorban partnernek.

Mennyi a tandíj/hozzájárulási díj?

Tandíj nincs, a művészeti hozzájárulás 5 000 Ft havonta 2017. szeptember 1-től visszavonásig. A minden nap bejáró tanulók szülei alapítványi hozzájárulást fizetnek.

Távoktatásunk – egyéni munkarendű (korábban: magántanulói) rendszerünk – gyakran ismételt kérdései:

VÁLTOZÁS !!!!!

Kik vehetnek részt a távoktatásban?

2019. szeptember 1-én Köznevelési törvény vonatkozó előírásai megváltoztak, kérjük érdeklődjön az iskolában a titkárságon !!!!

Olyan családok, akik számára ez aktuálisan a legmegfelelőbb tanulási forma.

Hogyan kell elképzelni a távoktatást? Miben különleges ez?

A távoktatási programunk már abban különleges, hogy támogatjuk ezt, és nem gátoljuk – mint azt más intézmények teszik. Abban is teljesen egyedi, hogy infrastrukturálisan és személyi feltételeket is tekintve kiépítettünk egy olyan távoktatási támogatói rendszert, amiben a szülők és a tanulók megkapják a vezérfonalat ahhoz, hogy úgy tudjanak haladni az anyaggal, ahogyan az egyébként elvárható, ugyanakkor megmaradjon az a rugalmasság, amit a családok annyira szeretnek.

Mik a követelmények?

Nagyon fontos követelmény az, hogy az egyéni munkarend esetén a szülőnek kell vállalnia a felelősséget a gyermeke napi, illetve rendszeres tanításáért. Az, hogy ez esetenként milyen konkrét formában valósul meg, az teljesen egyéni. Nincs követelmény arra nézve, hogy napi szinten oda kell ülni tanulni a konyhaasztalhoz, de olyan követelmény van, hogy a kerettantervnek megfelelően haladni kell az anyaggal, és rendszeres időközönként számot kell adni a haladás megtörténtéről, osztályozó vizsga formájában.

Kiknek való leginkább ez a képzési forma?

Bárkiknek való, aki az iskolainál magasabb színvonalon kívánja gyermekét taníttatni, meg tudják oldani, hogy a gyermeket valaki folyamatosan, napi szinten segítse a tanulásban, az önálló tanulás megtanulásában – már nagyon kicsi kortól kezdve képesek erre a gyerekek –, és persze legyen állandó felügyelete, valamint a korosztályi és intézményi szocializációját is biztosítják például művészeti iskolában.

Kiknek NEM való?

Nem való azoknak, akik nem tudják megoldani a gyermek felügyeletét, és/vagy nem érzik magukat alkalmasnak arra, hogy ők maguk vegyék kezükbe a gyermekük oktatását. Megnyugtatunk mindenkit, hogy ha a szülő otthon tud lenni a gyermekkel, akkor a tanulással nem lesz gond, mert ha a szülő lelkiismeretes, akkor a gyermek sem lehet másmilyen, hiszen a gyerekeink bennünket másolnak! A nagy gondot az szokta okozni a szülőknek, hogy eleve nehéz megoldaniuk az egész napos gyermekfelügyeletet, mert nekik dolgozniuk kell. Azt tapasztaljuk, hogy ez utóbbi a nehezebb dió, nem pedig az, hogy hogyan is lesz képes a szülő tanítani mindenféle előképzettség nélkül. Ez is olyan, mint sok más készség: minél többet gyakoroljuk, annál jobbak leszünk benne.

Van-e különbség az alsó tagozatos távoktatás és a fölső távoktatás között?

Annyi a lényeges különbség, hogy fölső tagozatban a vizsgák már nem sűríthetőek be egy napra, hiszen megszaporodik a tantárgyak száma, így legalább két naposak a szóbeli és írásbeli vizsgák. Ezzel jó előre számolni kell. Magában az oktatásban nincs különbség, az a tendencia viszont megfigyelhető, hogy fölső tagozatban a gyerekek már fantasztikus önállóságra tesznek szert a tanulásban, és elképesztő eredményeket képesek produkálni, pedig alig pár éve ugyebár még a betűket sem ismerték. Sok felső tagozatos diákunk már tanítgatja a saját kistestvéreit.

Szakgimnáziumban nincs teljes mértékű egyéni munkarend, mert a szakmai gyakorlati órák és az összevont nyári gyakorlat alól nem adható felmentés.

Hogyan zajlik a gyerekek számonkérése?

Hivatalos osztályozó vizsgán félévkor és év végén, amiket megelőznek a konzultációs napok. A konzultációs napokon csak beszélgetés zajlik, hogy lássuk, a gyermek felkészült-e a vizsgára, és ha igen, akkor mikorra időzítsük a vizsgaidőszakon belül az ő vizsganapját/napjait. Az idei évtől a külföldön élők kérhetik az igazgatótól az évi egyszeri vizsgát.

Hogyan értékelik a gyerekek eredményeit?

A gyerekek munkáját az egész iskolában érdemjegyekkel értékeljük. Lehetne szöveges értékeléssel is értékelni, de azzal az a gond, hogy nem vihető át egyszerűen más iskolákba, márpedig mi már a legelején megfogadtuk, hogy bármennyire is rendkívüli lesz az oktatási módszerünk, a más iskolákkal való átjárási kompatibilitásra oda fogunk figyelni. Így is teszünk az első perctől kezdve. Tehát osztályozunk, és azért, hogy ha úgy hozza a sors, hogy egy másik iskolába kerül a gyermek, akkor az eredményei rögtön adaptálhatóak legyenek oda is.

Kell-e vizsgázni félévkor és év végén?

Igen, sajnos kell, mert a törvény ezt írja elő. Az idei évtől a külföldön élők kérhetik az igazgatótól az évi egyszeri vizsgát. De mindenkit megnyugtatunk, hogy az a gyermek, amelyik tényleg tisztességgel követi a tanrendet, és szorgalmasan tanul otthon a szülő vagy egy magántanár segítségével, az a gyermek egy pillanatra sem fogja észrevenni, hogy vizsgán van, mert annyi történik csak, hogy a feladatokat, amiket eddig otthon oldott meg, azt most az iskolában kell, és kedves tanítók és tanárok fogják kérdezgetni arról, hogy mit gondol az adott témáról. Minden magántanulónkat és családját arra szoktuk biztatni, hogy vegyenek részt a családi napokon, hogy a gyermeknek legyen fogalma arról, hogy hova is jár, és milyen érzés ott lenni, ha külföldön él, jöjjön el a nyári táborunkba. Előre szólunk: tetszeni fog neki.

A vizsgára önállóan jelentkeznek a tanulók az elektronikus felület megnyílását követően.

Kevesen tudják, de a gyerekek vizsgarutinja egy óriási előny az életben. Mire ezek a gyerekek eljutnak az érettségiig, addigra olyan rutinjuk lesz vizsgázásból, hogy észre sem fogják venni a stresszt, a fejfájdító tanulási kényszert, és a félelmetes vizsganapokat, mert számukra mindezek természetesek lesznek.

Mi történik, ha valaki lemarad, segítségre szorul, vagy lassan halad?

Előfordulhat, hogy bizonyos tananyagrészekkel nehézségei adódnak a gyermeknek – vagy épp a szülőnek –, és ilyenkor plusz segítségre van szükség. A távoktatásban két csomagot hoztunk létre a különböző szolgáltatásoknak, és a nagy csomagban intenzív pedagógusi segítség is szerepel. Általában drámai lemaradások nem szoktak történni, megakadásai pedig azoknak is vannak, akik bejárnak az iskolába, csak ugye azzal nem mindig szembesül a szülő, mert ezek megoldódnak intézményen belül.

Mennyire szabható egyénre az oktatás ebben a rendszerben?

100%-ban személyre szabott az oktatás ebben a rendszerben, mely ráadásul maximális szabadságot is ad a családoknak. Vannak, akik hétvégén tanulnak, de akkor egész nap, és vannak, akik naponta előveszik az anyagot, és úgy tanulnak otthon, mintha iskolába járnának, kötelességszerűen, rutinszerűen. Van olyan gyerek, aki reggel fogékony az újdonságra, de ismerünk olyat is, aki este nyílik ki a tanulási feladatokra. Nincsenek korlátok és nincsenek határok sem ebben az oktatási rendszerben, ami sok, a témában kezdő szülő számára kissé félelmetes lehet, mert a félévi és év végi vizsgák mégiscsak szabnak egy keretet, de eddig még szinte mindenki belerázódott a feladatba. Aki pedig nem, az átjött nappali tagozatra.

Mit jelent a távoktatásban a holisztikus, hagyományőrző értékrend?

Hiszünk abban, hogy minden összefügg mindennel, és a gyermeket sem részleteiben kell tekinteni – például, hogy mit nem tud, vagy mit tud –, hanem kerek egészében. Ő, mint kerek egész, több másik egész tagja: a családjáé, az iskoláé, a társadalomé, a nemzeté, és végül eljuthatunk egészen nagy távlatokig is. Mi ezt az alapelvet mindig szem előtt tartjuk, a távoktatásban a magántanulóinknál is, és mindig az a célunk, hogy a gyerek akár itt van nálunk vizsgázni, akár az év nagy részében otthon maga követi a saját maga fejlődését, mindig érezze azt, hogy a tanulás nem kín, nem szenvedés, hanem egy út, amin vannak társai, barátai, támogatói.

A hagyományőrzés a szívügyünk, miközben nem vetjük sutba a modern eszközöket sem. Iskolánkban van informatikaoktatás és használjuk az okos eszközöket is, mert mindent megteszünk, hogy mind a tanárok, mind a gyerekek kiteljesedve érezzék magukat ebben a viszonylag még új világban is, hiszen úgy is lehet őrizni a hagyományokat, hogy közben az Interneten tartjuk a kapcsolatot egymással.

Az iskola alapítói és fenntartói a konzervatív értékrendben hisznek, de ez nem kötelező érvényű senki számára, de azért ad egy alap hangulatot az iskolában. Hiszünk abban, hogy a kölcsönös tiszteletre épülő kapcsolatok messzebbre visznek, mintha egyedül akarnánk megoldani mindent. A mottónk az, hogy „A nemesség kötelez, a kötelesség nemesít.”, és ezt mi napi szintem meg is éljük, és folyamatosan tanuljuk is. Egymástól, és a gyerekektől is.

Mennyire nehezek a vizsgák, hogyan lehet ezekre felkészülni?

A siker érdekében minden évben tovább fejlesztjük a tanulást megkönnyítő vizsgaközpontú tananyagokat. Az idén az elektronikus hozzáférés segítségével már nem csak a vizsgára lehet jelentkezni, hanem önállóan letölthetővé váltak a havi feladatlapok, és a segédanyagok a tanuló által választott időben. Ha valaki ezeket lelkiismeretesen megtanulja, garantált a sikeres vizsga.

Ha még lennének kérdéseid, a Kapcsolat menüpontban megtalálod az elérhetőségeinket.