BWM Iskola

A BWM iskola (Báró Wesselényi Miklós iskola) egy Alapítványi Művészeti Iskola és Gimnázium, amelynek tanulói kis létszámú osztályokban, innovatív, de közben hagyománytisztelő oktatási módszerek segítségével sajátíthatják el az általános és középiskolai ismereteket.

Iskolánkban lehetőség van a szokásostól eltérő módokon, magántanulóként, más néven egyéni munkarend szerint taníttatni a gyerekeket.

Iskolánk mottója: “A nemesség kötelez, a kötelesség nemesít.”

Ennek értelmében diákjainkat a szokásos, kötelező alapismereteken túl népi mesterségek megismerésén keresztül becsületességre, nemes lelkűség alapelvei mentén neveljük.

A BWM iskolában az oktatás alapja ugyanaz, mint más iskolákban, mégis minden más: számunkra nagyon fontos, hogy minden hozzánk beiratkozó diák a neki legmegfelelőbb oktatásban részesülhessen, ezért a pedagógiai módszereink leginkább a projekt alapú oktatásra épülnek. 2013-as alapításunk óta kiemelt figyelmet fordítunk az otthon tanuló, a sportoló, és a külföldön élő diákok oktatására is.

Wesselényi Miklós iskola

 

A Báró Wesselényi Miklós iskola egy Balatonfűzfőn található alapítványi iskola, amely a hagyományos általános iskolai oktatás mellett olyan régen elfeledett értékeket tanít kis diákjainak, mint a becsület és a nemes lelkűség. A hagyományos iskolákban a gyerekek nagy létszáma miatt nem mindig jut idő arra, hogy minden diákra kellő figyelmet fordítsanak a tanítók, míg a Báró Wesselényi Miklós iskola kis létszámú csoportokkal dolgozik, hogy biztosan senki ne maradhasson le a tanulásban, továbbá a távoktatás kereteit is kiaknázza a hatékony ismeretelsajátítás érdekében.

A diákok egyaránt tanulhatnak az iskola intézményében, vagy egyéni munkarendben, távoktatásban. A Báró Wesselényi Miklós iskola tanulói ugyanazt az általános műveltséget sajátíthatják el a NAT és állami kerettanterv szerint, mint amit a jogszabályok előírnak, ám iskolánk minden gyermeknél figyelemmel kíséri és fejleszti a gyerekek tehetségét és kreativitását. Általános iskolai, alapfokú művészeti és gimnáziumi oktatást találsz nálunk.

Báró Wesselényi Miklós iskola

Iskolánk, a Báró Wesselényi Miklós iskola egy olyan művészeti iskola és gimnázium, amely a jogszabályoknak megfelelően, de egyéni pedagógiai módszerrel oktatja diákjainak az általános ismereteket.

A Báró Wesselényi Miklós iskolában a projektoktatást, a kiscsoportos foglalkozásokat, az egyéni támogatást, és az önálló tanulásra való nevelést egyaránt szem előtt tartjuk, és alkalmazzuk ezeket a mindennapokban.

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola rugalmas hozzáállással, családias légkörben kezeli a különleges figyelmet igénylő gyerekeket is. Iskolánk nappali tagozatos, otthonról tanuló, egyéni munkarend szerinti magántanulók fogadását, valamint külföldön élő, távoktatás útján tanuló gyerekek oktatását egyaránt lehetővé teszi.

A Báró Wesselényi Miklós iskola, nevéhez hűen nemes lelkűségre neveli a gyerekeket és a hazaszeretet szellemiségében oktatja tanulóit. Intézményünkben a gyerekek személyre szabottan, természet-közeli oktatás keretében, a hagyományokat őrizve, önmaguk képességeit kiteljesítve készülhetnek fel a nagybetűs életre.