Felnőttképzés

Felnőttképzés

A felnőttképzés az általános, középfokú, felsőfokú és szakmai képzéseket jelenti, általában felnőtt korú tanulók számára, akik már túl vannak a tankötelezettségi koron. Ezen végzettségeket gimnáziumban, középiskolákban és különböző, tanfolyami rendszerben működő, felnőttképzési intézményekben lehet megszerezni.

Iskolánk az általános iskola mellett középiskolai oktatással – gimnázium – is foglalkozik. A jogszabály szerint minden 6 éves kortól a 16. életévét betöltött gyermek tankötelezett. Az ezt követő években történő oktatás már az ún. felnőttképzés, amely történhet iskolarendszeren belül, vagy azon kívül. A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskolában a felnőttképzés hamarosan levelező tagozaton, addig is egyéni munkarendű rendszerben is szerveződhet az érettségi megszerzéséért.

Hamarosan a beiratkozás az év bármelyik napján megtörténhet, így nálunk felnőttként is bárki bármikor megkezdheti majd középiskolai tanulmányait. Korábbi tanulmányokat is figyelembe lehet esetleg venni az évfolyamokba való besorolásnál, ezért érdemes előkészíteni a már megszerzett bizonyítványokat! A felnőttképzés elindulásának pontos időpontjáért kövesd weboldalunk híreit!

Felnőttképzési törvény

A felnőttképzési törvény a munkába álláshoz és ezzel a társadalomba történő beilleszkedéshez, a gazdasági fejlődéshez szükséges szabályok összessége. A Felnőttképzési törvény a 2013. évi LXXVII. törvény címszó alatt található az internetes jogtárban.

A felnőttképzési törvényben leírtaknak megfelelően a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola gimnáziumi oktatása révén középfokú végzettséget kínál diákjainak.

A tanuláshoz való jog nem kötődik korhoz.

Magunkat képezni és képeztetni kortól és nemtől függetlenül egész életünkben jogunk van. Egy régi közmondás szerint: “A tudás hatalom!”

Iskolánkban általános iskolába, gimnáziumba és hamarosan felnőttképzésre is egyaránt be lehet iratkozni a létszámkorlát keretein belül.

A tankötelezettségi koron túl lévő diákjaink majdan pedig akár otthonról is elsajátíthatják a szükséges tanulmányokat, az egyéni munkarend keretében. Ez a lehetőség sajátos nevelési igényű tanulóinknak szintén adott.

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi iskola specialitása a tanulói igények rugalmas és tanuló-barát módon történő megközelítése. A tanterv kötött, a törvények mindenkit köteleznek, de az nagyon nem mindegy, hogy a szakmai vagy érettségi bizonyítványig milyen úton-módon jutnak el a tanulók: nálunk értelmes kihívásokat és valódi támogatást kapsz a felkészüléshez.

Felnőttképzés 2021

Felnőttképzés 2021-ben? Igen! A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskolában folyamatosan dolgozunk azon, hogy a felnőttképző szakunkat is elindíthassuk a gimnáziumunkban. Hamarosan folyamatos lesz a beiratkozási lehetőség, így év közben is bármikor várjuk majd leendő tanulóink jelentkezését!

De mi a felnőttképzés?

A felnőttoktatás a 16 éves kor felettiek iskolarendszerű tanítását jelenti. A középiskolai tanulmányait bárki bármikor elvégezheti felnőttkorában is, ezért a BWM iskola is szeretné kiterjeszteni a tanulási lehetőséget hamarosan felnőttek számára is.

A tanulás alapvető emberi jogunk. Az állami iskolákban gyakran nincs kapacitás a diákok egyéni felkészítésére, ám az alapítványi iskolák – amilyen a miénk is – lehetővé teszik a rugalmas és innovatív oktatási módszereket is. A kortól függetlenül hozzánk beiratkozó diákok akár az iskola intézményét látogatva, akár egyéni munkarend mellett, távoktatásban is megszerezhetik a középfokú végzettséget, egészen pontosan az érettségi bizonyítványt.

A felnőttképzési lehetőségek ügyében kövesd figyelemmel weboldalunk híreit!

Felnőttképzés online

Az online képzés a levelező képzés utódja. A kettő szinte ugyanaz, hiszen annak idején, amikor még nem volt internet, a levelező tagozatos tanulók ugyanúgy otthonról, egyéni munkarend szerint tanulhattak, mint manapság, a távoktatásban részesülő diákok. A különbség az, hogy míg régen a levelező képzés szó szerint postai levelezés útján történt, addig ma már a világháló segítségével tanul az, aki távolról tanul. Diák lehet bárki, akit a szülei beiratnak az iskolába, míg 16 éves kor felett ugyanezt az oktatást már felnőttképzésnek nevezzük, melyben sokan munka mellett vesznek részt. A felnőttképzés online iskolánkban is elérhető, a tanulmányok az év bármelyik napján megkezdhetők.

Levelező tagozat

A levelező tagozat az iskolai tanulmányok elsajátításának egy olyan formája, amikor a diák a levelezés útján tanul. A mai korban már nem jellemző, hogy szó szerint, postai levelezés útján tanuljon valaki, az iskolától távol történő tanulást ma távoktatásnak nevezzük, amely mobil eszközök és az internet nyújtotta előnyök segítségével vehető igénybe. A levelező tagozat korszerű formáját, az otthonról történő tanulást hamarosan iskolánkban is ki lehet majd próbálni! Mind az általános iskolai, mind pedig a középiskolai tanulmányok elsajátíthatók lesznek otthonról, egyéni munkarendben, valamint nappali tagozatos diákként is. A levelező tagozat előnyeit elsősorban sajátos helyzetű gyerekek és felnőttek élvezik, hiszen ennek az oktatási módnak előnye, hogy a konzultációk során minden tanuló nagyobb, személyesebb figyelmet kap a klasszikus iskolai, osztálytermi tanításnál, és a diák ideje is szabadon beosztható, így az iskola munka mellett is elvégezhető.

Levelező tagozat gimnázium

Iskolánkban hamarosan a levelező tagozat gimnáziumban is folytatható. Diákjaink a középiskolai tanulmányokat távoktatásban sajátíthatják majd el. Külföldön élők, vagy sajátos helyzetű tanulóink az általános műveltség mellett középfokú ismeretekre is szert tehetnek az oktatásnak egy régi, jól bevált módszerével, ám korszerű mobil eszközök segítségével. Az internet előnyeit kihasználva az általános iskolai és középiskolai beiratkozás mellett iskolánkban levelező tagozaton gimnáziumi szintű ismeretek is elsajátíthatók lesznek, melyek akár már munka melletti, saját időbeosztású tanulást is lehetővé tesznek. A gimnazista tanuló ilyenkor otthonról tanul: az internet segítségével konzultációkon vesz részt, ami személyes figyelmet jelent minden alkalommal. Természetesen nappali tagozatos tanulókat is várunk a gimnáziumba, ám a sajátos igényű tanulóink számára levelező tagozaton keresztül is biztosítani tudjuk a tanítást.

Levelező tagozat érettségi

Levelező tagozaton megszerezhető érettségi semmivel sem másabb, mint a nappalin megszerzett vizsgák. Az érettségi komoly dolog, de vannak olyan szülők, akiknek gyermekei sajátos helyzetük miatt nem járhatnak be az iskolába. Olyan is előfordul, hogy valaki felnőtt korában szeretne középfokú végzettséget szerezni, de dolgozik, így számára fontos a saját időbeosztás. Többek között ezekre az életkörülményekre jelent megoldást a levelező tagozaton szerzett érettségi. A levelező tagozat tulajdonképpen már egy elavult kifejezés, ma már távoktatásnak nevezzük ugyanezt. A kettő ugyanaz, a különbség csupán a kor fejlődésének köszönhető internet, ami régen nem állt rendelkezésre. A levelező tagozat érettségije tehát az otthoni tanulással megszerezhető érettségi bizonyítvány egyenértékű a nappali tagozatos tanulók érettségijével.

Levelező tagozat diákigazolvány

Gyakran merül fel a kérdés, hogy jár-e a levelező tagozaton tanulónak diákigazolvány? Természetesen! A diákigazolvány az igazolvány tulajdonosának tanulmányi jogviszonyát igazoló kártya. Számos előnye ismert, hiszen a különböző szolgáltatásokban – elsősorban a közszolgáltatásokban – jelentős kedvezmények kaphatók a felmutatásával. (A nyaralni készülő, fesztiválozó diákok például kedvezményes áron utazhatnak a diákigazolvánnyal.)

Természetes, hogy a levelező tagozat diákjainak is jár a diákigazolvány, hiszen ők is a jogszabályoknak megfelelően sajátítják el a tanulmányaikat, ám ők nem nappali tagozaton teszik ezt, hanem otthonról. Ez egy jól bevált tanítási mód, amely régóta sikeresen működik, ám ma már távoktatásnak nevezzük és az internet iskolai felületeire alapozzuk a tanítást.