Gimnázium

A gimnázium az az oktatási intézmény, ahol a tanulók az általános iskola elvégzése után középfokú végzettséget és érettségi bizonyítványt szerezhetnek. A középiskolai (gimnáziumi) tanulmányok végezhetők állami-, magán-, és alapítványi iskolákban. A gimnázium elsősorban olyan diákoknak jó választás, akik iskolaválasztáskor nem tudják, hol tanuljanak tovább, vagy, hogy milyen szakirány érdekli őket. A gimnázium a középfokú végzettség megszerzését más középiskolákhoz hasonlóan érettségi bizonyítvánnyal jutalmazza, ami belépőt jelenthet a felsőoktatásba. A Wesselényi Miklós alapítványi iskolában lehetőség van általános iskolai és gimnáziumi tanulmányokat is folytatni. A tanulás mindkét esetben végezhető otthonról egyéni munkarendben, valamint nappali tagozatosként, az iskola intézményében.

Szakközép iskola

A szakközépiskola az általános iskolában elsajátítható általános műveltség megszerzését követően kerülhet szóba, ha a tanuló pontosan tudja, mivel szeretne foglalkozni a jövőben. A középiskolai és a szakközépiskolai tanulmányok között az a különbség, hogy a szakközépiskolában a közismereti tantárgyak tanítása szakmai képzéssel (elmélet + szakmai gyakorlat), azaz középfokú szakoktatással egészül ki. A szakközépiskola elvégzésével középszintű szakmai képesítés szerezhető. A BWM iskolában általános iskolába, gimnáziumba egyaránt be lehet iratkozni, diákjaink tanulmányaikat akár egyéni munkarendben is folytathatják.

A BWM iskolában jelenleg nincs szakképzés.