Iskolaújságot indítunk!

Iaskola újságot indítunk a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskolában.