Tanárok elérhetősége

Az alábbi elérhetőségeken tudjátok közvetlenül is felvenni a kapcsolatot a BWM tanáraival.

NÉV E-MAIL CÍM TANÍTOTT TANTÁRGYAK
Antal Zsuzsanna oktatási referens, vizsgaszervező
Bárdi-Farkas Beáta beatabardifarkas@bwmiskola.hu igazgató helyettes
Lengyel-Vizl Eszter lengyel-vizl.eszter@bwmiskola.hu intézményvezető (igazgató) szakmai tantárgyak (10-12) of.: 11. o.
Szmetán Ferenc szmetan.ferenc@bwmiskola.hu szakgimnázium tagozatvezető
angol – szakmai angol (9-12) of.: 9. o.
Csontó Renáta csonto.renata@bwmiskola.hu tagozatvezető alsó tagozat
4.o csoportvezető, etika (1, 4), of. 1, 4. o.
Dr. Gáspárné Dr. Dalmadi Margit dalmadi.margit@bwmiskola.hu történelem (6-12)
Tamási Györgyi tamasi.gyorgyi@bwmiskola.hu földrajz (9-12), Matematika 9-12 of.: 12. o.
Kocsis Antal kocsis.antal@bwmiskola.hu természettudomány (5), természetismeret (6), biológia (7, 8, 9), földrajz (7-8), of.:10. o.
Szepesiné Körtvély Anita kortvely.anita@bwmiskola.hu 1. o csoportvezető, matematika (4), ének (1-4)
Kövécs József technika (5-7), fizika (7-9)
Kárpáti-Beneda Ágnes beneda.agnes@gmail.com vizuális kultúra (1-9),művészeti (1-12), könyvtáros
Mészáros Bence meszaros.bence@bwmiskola.hu munkaközösség vezető (5-8), magyar (6-10), of.: 8. o.
Pesovár Anna pesovar.anna@bwmiskola.hu matematika (5-8.)
Polyák Polett polyak.polett@bwmiskola.hu csoportvezető (2-3), testnevelés (1-4), of.: 2-3. o.
Serkédi Erik serkedi.erik@bwmiskola.hu testnevelés (5-12) of.:7. o.
Somogyi Róza somogyi.roza@bwmiskola.hu magyar (5, 11, 12), etika (5-7), of.: 5. o.
Szacsúriné Hogya Klára szacsurine.hogya.klara@bwmiskola.hu angol (4-8), of.: 6. o.
Szekeresné Varga Éva szekeresne.varga.eva@bwmiskola.hu történelem (5), német (9)
Albrecht László

Vecsey Tamás

albrecht.laszlo@bwmiskola.hu

tamas.vecsey@bwmiskola.hu

digitális kultúra (5), informatika (6-12),
digitális kultúra (9), informatika (10), IKT (10-12)
Zsebe Szabolcs zsebe.szabolcs@bwmiskola.hu rendszergazda
Dr. Csutorás Gábor dr.csutoras.gabor@bwmiskola.hu kémia (7-9), honvédelmi ismeretek (9)
Hunyadi Andrea hunyadi.andrea@bwmiskola.hu ének (5-9), művészeti-szolfézs
Wolfné Zsebők Júlia wolfne.zsebok.julia@bwmiskola.hu szakmai tárgyak (10-12)