Tanárok elérhetősége

Az alábbi elérhetőségeken tudjátok közvetlenül is felvenni a kapcsolatot a BWM tanáraival.

NÉV E-MAIL CÍM TANÍTOTT TANTÁRGYAK
Antal Zsuzsanna antal.zsuzsa@bwmiskola.hu vizsgaszervező
Bárdi-Farkas Beáta beatabardifarkas@bwmiskola.hu intézményvezető igazgató helyettes
Lengyel-Vizl Eszter lengyel-vizl.eszter@bwmiskola.hu tagozatvezető szakgimnázium

szakmai tantárgyak (9-12) of.: 10. o.

Szmetán Ferenc szmetan.ferenc@bwmiskola.hu tagozatvezető felső tagozat

angol nyelv (8, 11, 12), szakmai angol (9-12) of.: 8. o.

Csontó Renáta csonto.renata@bwmiskola.hu tagozatvezető alsó tagozat

(3-4), dráma és

tánc 5. o., of. 3-4. o.

Dr. Gáspárné Dr. Dalmadi Margit dalmadi.margit@bwmiskola.hu történelem (7-12)

kultúr- és vallástörténet (10-11)

Tamási Györgyi tamasi.gyorgyi@bwmiskola.hu földrajz (9-12), turizmus földrajz (9-12) Matematika 9-12 of.: 12
Kocsis Antal kocsis.antal@bwmiskola.hu természetismeret (5-6), biológia, földrajz (7-8), komplex 9. o, of.:9. o.
Szepesiné Körtvély Anita kortvely.anita@bwmiskola.hu alsó tagozat (1-4)
Kövécs József technika (5-7), fizika (7-8)
Kárpáti-Beneda Ágnes beneda.agnes@gmail.com szakmai tárgyak (9-12)

könyvtáros

Mészáros Bence meszaros.bence@bwmiskola.hu magyar (7, 8, 9)
Mészáros Vince meszaros.vince@bwmiskola.hu ének-zene (5-8), etika (5-8, 12)

népzene tanszak  of.: 11. o.

Pesovár Anna pesovar.anna@bwmiskola.hu matematika (7-8.), rajz (7-8), művészetek (9)
Polyák Polett polyak.polett@bwmiskola.hu alsó tagozat (1-2), nyelvtan (6), of.: 1-2
Serkédi Erik serkedi.erik@bwmiskola.hu testnevelés (5-12)of.:6. o.
Jeney Andrea andijeney74@gmail.com angol (7., 9., 10)
Somogyi Róza somogyi.roza@bwmiskola.hu magyar (10, 11, 12)
Szacsúriné Hogya Klára szacsurine.hogya.klara@bwmiskola.hu magyar (5-6) of.: 5. o.

angol (4-5-6)

Szarka Csilla szarka.csilla@bwmiskola.hu testnevelés (1-12)

of.: 7. o.

Szekeresné Varga Éva szekeresne.varga.eva@bwmiskola.hu történelem (5-6)
Szirbek Szilvia szirbek.szilvia@bwmiskola.hu rajz (1-6)
Bogár Tamás bogar.tamas@bwmiskola.hu matematika (5-6)
Albrecht László

Vecsey Tamás

albrecht.laszlo@bwmiskola.hu

tamas.vecsey@bwmiskola.hu

informatika (5-12), IKT (9-12)
Zsebe Szabolcs zsebe.szabolcs@bwmiskola.hu rendszergazda
Kémia tanár antal.zsuzsa@bwmiskola.hu kémia (7-8)