Magántanuló, egyéni munkarend, távoktatás

Magántanuló

Magántanuló bárki lehet, akinek szülei jelzik az iskola intézménye és a Oktatási Hivatal felé, hogy gyermeküket otthon szeretnék taníttatni, és meg is kapja ehhez a hozzájárulást. A magántanuló kifejezés jelenleg hivatalosan nem létezik, helyette az egyéni munkarend megnevezés a megfelelő. Mindamellett a hétköznapokban és a szülőkkel folytatott kommunikációban rendszeresen előfordul, mintegy szinonimaként, hiszen nagyon beszédes szó.

Magántanulónak lenni semmi mást nem jelent, mint ugyanazt a tananyagot elsajátítani, amit az iskolába járással is lehet, csak otthoni környezetben. Magyarországon minden gyermek tanköteles 16 éves koráig, ám a jogszabályok bárki számára lehetővé teszik, hogy a gyermek az állami iskolán kívüli, egyéni munkarendben tanuljon.

A magántanulás oka sok féle lehet, és többnyire szülői kérés, vagy iskolai szakvélemény útján vehető igénybe, ezért indoklásnak is kell szerepelnie a magántanulói státusz igénylésekor. A magántanulók ugyanazt az általános műveltségnek megfelelő tudást sajátíthatják el, mint az iskolába bejáró társaik, csak nem intézményi keretek között tanulnak, hanem otthon, egyénileg szervezett módon.

Külföldi magántanuló

Külföldi magántanuló az a gyermek, aki családjával külföldön él, de magyar oktatásban részesül úgy, hogy magántanulóként – egyéni munkarend – van beiratkozva az adott intézménybe. Ennek lehet oka rövidtávú családi külföldön tartózkodás, vagy tartós/végleges kiköltözés esetén a gyermek anyanyelvén történő oktatása iránti igény.

Egy külföldi költözés sok változást hoz a gyermekek életébe. Ha ilyen helyzetben idegen nyelvű iskolába íratjuk be kiskorú gyermekünket, az hátráltathatja a társadalmi beilleszkedését, illetve traumatizálhatja a túl nagy változás.

Ezért jó ötlet lehet legalább átmenetileg még magyar iskolában magántanulóként maradni egy-két tanévet. Más megfontolások is vezethetik a külföldön élő családokat, ezekről itt írtunk részletesen>>

A külföldi magántanulók ugyanabban az oktatásban részesülnek, mint a korukbeli, magyar oktatási intézménybe járó gyerekek, akiknek a kötelező taníttatás az osztályteremben történik. Akár az anyanyelvi ismeretek frissen és naprakészen tartása, akár a magyar történelem és irodalom átfotó ismerete, akár egy jövőbeli esetleges hazaköltözés esélye húzódnak a külföldön élők magántanulói tervei, illetve a magyar nyelvű távoktatás igénye mögött, a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola ebben is támogatja a családokat.

Részletek itt>>

Egyéni munkarend

Egyéni munkarend 2023>> Az egyéni munkarenddel kapcsolatos 2023-as aktualitásokat a linken találod.

Az egyéni munkarend az osztálytermi oktatástól eltérő tanítási rend. A gyerekek egyéni, sajátos helyzete alapján lehet erre szükség, amelyet többek között egészségügyi, vagy családi okok szoktak indokolni. Az egyéni munkarendet az Oktatási Hivatalnál kell engedélyeztetni, ahol miután megállapítják, hogy a tanuló számára előnyös lehet-e ez a megoldás, megadják rá az engedélyt. A gyermeknek a tanórákat mindaddig látogatnia kell, amíg az engedélyt a szülők kézhez nem veszik, tehát az egyéni munkarend jogviszony nem a kérvény beadásával, hanem az engedély megadásával jön létre.

Az egyéni munkarend során a gyermek nem jár be az iskolába, és általában otthon, a szülők vagy magántanár segítségével tanul.

Az egyéni munkarend során az osztályozás is másképp alakul. Az otthon tanuló diáknak félévente osztályozó vizsgán kell részt vennie, ekkor kapja meg a szükséges osztályzatokat. (Külföldön élő egyéni munkarendű – magántanuló – diákoknak csak év végén kell osztályozó vizsgát tenniük).

Egyéni munkarendben tanuló magántanulók az iskolai foglalkozásokon csak az iskolaigazgató engedélyével jelenhetnek meg.

Korábban a magántanulói státusz volt az egyéni munkarendnek megfelelő oktatási forma, mára ez a lehetőség sajnos némiképp leszűkült és a fogalmak is átalakultak, de ettől függetlenül sokan veszik igénybe ezt az oktatási formát.

Iskolánkban is van lehetőség egyéni munkarendre.

Egyéni munkarend iskola

Az egyéni munkarend a legelterjedtebben alkalmazott oktatási rend az iskolákban. Amikor gyermekünket családi vagy egészségügyi okok miatt másfajta oktatásban szeretnénk részesíteni, lehetőségünk van alapítványi iskolába beíratni őt, ha pedig magántanulóként szeretnénk tanítani, erre is van lehetőség.

Vannak iskolák, amelyek kifejezetten felkészültek az egyéni munkarendű gyerekek oktatására, és vannak olyanok, amik kevésbé. Az egyéni munkarend ugyanis vizsgákkal jár, és ezt az intézménynek kell megszerveznie. Általános iskola alsó tagozatán 2-3 naposak a vizsgák, felső tagozaton 3-4 napig is tarthatnak, a gimnázium esetében pedig akár több, mint egy hétig is.

Az egyéni munkarendű iskola magántanulóinak csak fél évente egyszer, a vizsgák miatt kell bemennie az iskola épületébe, de a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskolában év közben is kapnak támogatást a diákok, hogy biztosan tudjanak haladni az anyaggal.

Az egyéni munkarendű iskolák általában alapítványi iskolák, mert erre az oktatási metódusra és a hozzá szervesen kapcsolódó vizsgáztatásra nincs minden iskola felkészülve, pláne nem az állami fenntartású köznevelési intézményekben. Az egyéni munkarendet minden diáknál külön engedélyeztetni kell az Oktatási Hivatallal.

Egyéni munkarend kérelem űrlap

Az egyéni munkarend kérelem űrlapját csak akkor kell kitölteni, ha gyermekünket egyéni adottságai, külföldön élés, vagy egészségügyi okokból magántanulóként – egyéni munkarendben – szeretnénk taníttatni. A magántanulók a többi diákkal együtt, mégis anélkül haladnak a tananyaggal, hogy az iskolába be kellene járniuk.

Az egyéni munkarend kérelem beadásához szükséges űrlap letölthető az Oktatási Hivatal weboldaláról, mely nyomtatványt postai úton lehet eljuttatni a hivatalhoz, valamint a kérelmet ügyfélkapun keresztül is be lehet nyújtani. Az Oktatási Hivatal a kérelem benyújtását követően azt mérlegeli, hogy az érintett gyermek számára előnyös-e az egyéni munkarend (korábban magántanulói státusz).

Minden kérelem egyedileg kerül megvizsgálásra. Az engedélyt a hivatal mindig határozott időre adja meg. A hosszabbítás újabb kérelem benyújtásával lehetséges.

Egyéni munkarend űrlap

Amikor egy tanuló sajátos helyzete azt teszi indokolttá, hogy a gyermek otthonról, egyéni munkarend alapján tanuljon, akkor ehhez az egyéni munkarendhez engedélyt kell kérni az Oktatási Hivataltól. Az ehhez szükséges egyéni munkarend űrlap a hivatal weboldalán tölthető le, vagy az ügyfélkapun keresztül, elektronikusan is beadható. A letöltött és kinyomtatott, papír formátumú nyomtatvány természetesen postai úton is benyújtható.

A gyorsabb kommunikáció érdekében az egyéni munkarend űrlap kitöltését ügyfélkapun keresztül javasolt kitölteni, itt a csatolandó dokumentumok pótlása is gyorsabb és az ügyintézés is kényelmesebb. ráadásul kisebb az esélye a dokumentumok elkallódásának.

Az egyéni munkarend űrlap beküldését követően amennyiben nincs szükség további dokumentumra, a kérelem elbírálása az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint 8 napon belül megtörténik, egyéb esetben 60 napon belül érkezik meg a határozat.

Egyéni munkarend gyakori kérdések

Az egyéni munkarend kapcsán feltett gyakori kérdések egyike, hogy hol található az egyéni munkarend kérelem beadásához szükséges űrlap. A kérelem elektronikus úton is beadható, az ügyfélkapun keresztül, vagy letölthető az Oktatási hivatal weboldaláról.

Szintén az egyéni munkarend gyakori kérdéseinek egyike, hogy ki jogosult egyéni munkarend megállapítására, illetve egyéni munkarendben történő tanulásra? Aki tartós betegség miatt nem tudja tanulmányi kötelezettségét teljesíteni, szakorvos által lepecsételt, aláírt igazolást mellékelve a kérelem beadásával kérheti az egyéni munkarendet. További sajátos helyzetek is indokolhatják, hogy a tankötelezettséget a tanuló otthonról, egyéni munkarend alapján végezze, például külföldre költözés, vagy külföldi lakcím, sporttevékenység, stb.

Bármi is az indok,  minden esetben be kell nyújtani a kérelmet. Amíg a hivatal nem adja ki erre a személyre szóló engedélyt, a gyermeknek be kell járnia az iskolába.

Egyéni munkarend 2022

Az egyéni munkarend 2022-ben sem elhanyagolható lehetőség a magántanulási lehetőséget keresők számára, hiszen a pandémia időszakában sokan kényszerültünk arra, hogy gyermekünk távoktatásban vegyen részt.

Nem mindenki élte meg egyformán ezt a tanítási formát, de vannak olyan családok, ahol a család és ezáltal a gyermek sajátos helyzete megkívánja a tartós távoktatást.

Az alapítványi iskolánk nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a tanuló indokolt esetben otthonról tanuljon, de az egyéni munkarend 2022-ben is kérelmezhető az Oktatási Hivatalnál.

A hatóság az engedélyt a kérelem benyújtásának napjától kezdődően adhatja meg. Az ehhez szükséges űrlap elektronikusan és postai úton is benyújtható. A nyomtatványt letölteni az Oktatási Hivatal weboldaláról lehet, elektronikus úton pedig az ügyfélkapus belépési adatok szükségesek hozzá. Az egyéni munkarend 2022-t követően is kérelmezhető, a határozott idejű engedély lejártát követően újra meg kell majd újítani.

Egyéni munkarend SNI-s gyermekeknek

Iskolánkban az SNI-s gyermekek számára is van lehetőség egyéni munkarendben tanulni, ennek részleteiről itt írtunk>>

Egyéni munkarend elektronikus űrlap

Ha a szülő az egyéni munkarend elektronikus űrlap kitöltése mellett dönt, a gyorsabb utat választja az ügyintézéshez. (A kérelem természetesen postai úton is beadható). Az egyéni munkarend elektronikus űrlaphoz csatolni szükséges dokumentumok:

  • a szakorvosi vélemény,
  • a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye,
  • valamint néhány egyéb nyilatkozatot ki kell pipálni az űrlapon.
  • Sajátos nevelést igénylő gyermek esetén szakértői bizottság intézményvezetői döntésének egy példánya szükséges.

Az egyéni munkarend elektronikus űrlapon a gyermek és a szülő adatain kívül kért adatok:

  • a tanuló jogviszonya,
  • a kérelem idejének kezdete és vége.
  • Az űrlap fókuszában az a rubrika áll, amelyben részletesen meg kell indokolni, mi indokolja, hogy a szülő egyéni munkarend szerint taníttatná gyermekét.

Egyéni tanrend

Iskolánkban lehetőség van gyermeketek egyéni munkarend szerinti taníttatására. Ezt az oktatási módszert olyan sajátos helyzetű gyermekek számára találták ki, akiknek a nappali tagozatos képzésből kizáró ok miatt (pl. költözés, betegség, különböző adottságok, versenysport, stb.) vagy bármilyen indokolható ok miatt a gyermeke nem tud bejárni az iskolába.

Az egyéni munkarend (köznapi néven egyéni tanrendnek is szokták nevezni a szülők, de ez a megfogalmazás nem pontos) során a gyermek otthon tanul, osztályzatokat csak félévente, az iskola intézményében tett vizsga alkalmával kap.

Az egyéni munkarend engedélyhez kötött, mely engedélyt az Oktatási Hivataltól kell kérni, írásban, és meg is kell várni az engedély megérkezését. Ehhez egy űrlapot kell kitölteni elektronikusan, ügyfélkapun keresztül, vagy papíron. A nyomtatvány innen tölthető le. Az egyéni munkarend határozott időre kérhető, később meghosszabbítható, de mindig indokolni kell, hogy miért van rá szükség.

Egyéni tanrend kérelem

Az egyéni munkarend – más megnevezéssel egyéni tanrend, bár ez a megfogalmazás nem pontos – kérelem útján vehető igénybe. Az egyéni munkarend iránti kérelmet az Oktatási Hivatalba kell elektronikusan (vagy postai úton) beküldeni. A kérelem elbírálása 8 napon belül megtörténik, amennyiben nincs szükség további papírokra.

Az egyéni munkarend igényt minden esetben meg kell indokolni és a hivatalban minden kérvényt egyénileg bírálnak el. Az egyéni munkarendet általában tartós egészségügyi problémák, vagy egyéb iskolába járást akadályozó, sajátos helyzetek indokolják.

Az egyéni munkarend kérelem határozott időre szóló kérelem, melyre az engedélyt határozott időtartamra adják meg. Amennyiben az akadályozottság továbbra is fennáll vagy indokolt, a dátum lejárta utáni időszakra a kérelem újra beadható.

Távoktatás

A távoktatás a klasszikus oktatásnak egy olyan formája, amikor a tanuló nem csak a leckét írja meg az iskola intézményén kívül, de a tananyagot is otthon, vagy bárhol máshol sajátítja el, a tanítótól távol. Távoktatás már a pandémia előtti időszakban is létezett, sőt, egyre innovatívabbá vált az Internetnek hála. A pandémia csak megerősítette a távoktatás hasznát, még ha hosszú távon nincs is mindenkinek szüksége ilyen tanítási formára. Távoktatásra számtalan ok miatt lehet szükség:

  • külföldön élő családok kedvelt megoldása ez, akik szeretnék továbbra is magyarul is oktattatni a gyermeküket;
  • valamilyen akadályoztatás miatt iskolába bejárni nem tudó gyerekek számára is kiváló választás;
  • és a fenti motivációkon túl vannak olyan sajátos helyzetben élő gyermekek, akiknek ez jelenti az egyetlen megoldást.

A távoktatásban részesülő tanuló nem jár be az iskolába, helyette önállóan tanul otthon saját időbeosztásban, valamint konzultációkon és vizsgákon vesz részt általában félévkor és év végén. A tananyag elsajátításában online eszközök, előre elkészített oktatóanyagok, és folyamatos pedagógusi támogatás is segítik.