Gyakran Ismételt Kérdések a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskoláról – SZAKGIMNÁZIUM (kifutó rendszer)

Mi a különbség a szakgimnázium és a sima gimnázium között?

Elég sok.  A szakgimnáziumban az általános műveltséget biztosító közismereti tantárgyak mellett szakmai képzés is folyik 4+1 tanévben. Az első 4 évben (9-12 évfolyam) ágazati képzés történik, ami a mi iskolánkban a Turisztikai ágazati szakképzés (XVIII. Turisztika ágazati képzés), és az ehhez kapcsolódó szakmai modulokban a szakmai elméleti, valamint szakmai gyakorlati tantárgyak vannak. Ugyanúgy mint máshol az érettségi a 4. év (12. évfolyam) végén van, ami Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Matematika, Angol nyelv és Turizmus. Ezután a +1 év (13. évfolyam) keretében (nem kötelező, de nagyon hasznos), a kifejezetten OKJ-s képesítéshez (OKJ 54 812 01 Idegenvezető vagy OKJ 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő) tartozó szakmai tárgyak oktatása folyik, amely a szakmai vizsgával zárul a tanult turisztikai szakmából. Csak megjegyzem, hogy a felsőfokú szakmai irányú (turizmus, vendéglátó, közgazdasági) továbbtanulás esetén plusz pontszámot lehet érte kapni a felvételin. Általános tendencia, hogy külföldön kifejezetten nagyra értékelik az OKJ-és végzettséget, és a felsőfokú szakmai képzések modulrendszere ráépül a középfokú modulokra, ezért javasolt az Europass kikérése is.

Mi a turisztikai ágazati képzés és milyen tantárgyakat kell tanulni, miből kell érettségizni?

A Turisztikai ágazati képzés egy emelt szintű humán képzés kiegészítve az alapvető közgazdasági és vállalkozói ismeretekkel. Ügyelünk arra, hogy az alap érettségi tantárgyak a Magyar nyelv és irodalom, Történelem és a Matematika mellett magas óraszámban tanítsuk az angol nyelvet a szakmai angollal kiegészítve, mivel ez szükséges kompetencia az adott szakmában.  Van vallás és kultúrtörténet, kommunikáció, viselkedéskultúra, földrajz, szálloda és vendéglátás ismeretek, szálláshelyszervezés, marketing … stb. és még sok más, ami szükséges szakmai ismeretet nyújt a turizmusban, szállodaiparban.

Milyen tantárgyat nem kell tanulni?

Amit nem kell tanulni és a bizonyítványban sem lesz benne: Fizika, Kémia, Biológia. Aki nem szereti ezeket, annak ez az ágazati képzés kifejezetten a megszabadulás érzését hozhatja. Helyette a 9. évfolyamban Komplex természettudományok tantárgy van, ami érdekes témáival illeszkedik a Turizmushoz. Ami a hátulütője, hogy aki orvos szeretne lenni, vagy kémikus, annak vendégtanulóként más intézményben külön osztályozóvizsgát kell tennie ezekből a hiányzó tárgyakból ahhoz, hogy érettségizni tudjon belőle.

Mi az összefüggő nyári gyakorlat?

A szakmai képzés kötelező és elválaszthatatlan része. A vonatkozó kerettanterv pontosan meghatározza, hogy mennyi órát kötelező szakmai nyári gyakorlaton tölteni 10. illetve 11. évfolyamot követően. A gyakorlaton Munkanaplót kell vezetni, amely leadását követően lehet a bizonyítványt kiállítani és a következő évfolyamot elkezdeni.

Hogyan lehet jelentkezni és beiratkozni a szakgimnáziumba?

Szakgimnáziumunkban, a beiratkozás folyamatosan, év közben is lehetséges nappali tagozatra (tehát minden nap bejárásra) is. A beiratkozás az egyeztetéseket követően mindig személyes elbeszélgetés után, és ebből kifolyólag személyesen történik.

Érdemes év vége előtt váltani?

Váltani csak akkor érdemes, ha van értelme. Mielőtt lélekszakadva belekap valaki egy váltásba, előtte tájékozódjon, mert a szakgimnázium esetében a szakmai tantárgyak miatt előfordulhat, hogy különbözeti vizsgát kell tenni. A hatályos jogszabályok szerint 21 éves koráig, az első szakma megszerzéséig lehet középiskolában tanulni.

Hogyan értékelik a gyerekek eredményeit?

A gyerekek munkáját az egész iskolában érdemjegyekkel értékeljük, azért, mert az érettségi különösen az emelt szintű érettségi érdemjegye meghatározza a felsőfokú tanulmányok felvételijét. Azaz, nem mindegy, hogy a fiatal, hányast kap az emelt szintű érettségijén, és van-e nyelvvizsgája. Lehetne szöveges értékeléssel is értékelni, de azzal az a gond, hogy nem vihető át egyszerűen más iskolákba, márpedig mi már a legelején megfogadtuk, hogy bármennyire is rendkívüli lesz az oktatási módszerünk, a más iskolákkal való átjárási kompatibilitásra oda fogunk figyelni. Így is teszünk az első perctől kezdve. Tehát osztályozunk, és azért, hogy ha úgy hozza a sors, hogy egy másik iskolába kerül a gyermek, akkor az eredményei rögtön adaptálhatóak legyenek oda is.

Átjárhatóság

A fentiek miatt iskolánk átjárható, de figyelembe kell venni, hogy a turisztikai ágazati képzés tantárgyai és a hiányzó kémia fizika biológia miatt különbözeti vizsgát írhat elő a befogadó intézmény, ahogy mi is így teszünk. Amennyiben gimnáziumból érkezik hozzánk tanuló, a Turizmus tantárgyaiból különbözeti vizsgát írunk elő. Követelményrendszere nem teljesíthetetlen, és a felkészülést kiváló szaktanáraink kifejezetten támogatják, hiszen ez az ő szívük csücske.

Érettségi és továbbtanulás

Érettségi: Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Matematika, Angol nyelv, Turizmus.

Tovább lehet tanulni bármely olyan felsőfokú intézményben, ahol ezek a tantárgyak a felvételi követelmény részei közép vagy emelt szinten.

Van-e különbség az általános iskolai és szakgimnáziumi oktatás között?

Annyi a lényeges különbség, hogy szakgimnáziumban eltúlzottan magas a tanórák száma 30-38 óra. Sok a tantárgy, ami felkészültséget igényel. A NAPOK-osok esetében a vizsgák nem sűríthetőek be egy-két napra, így legalább egy hetesek, sőt 6 naposak a szóbeli és írásbeli vizsgák. Ezzel jó előre számolni kell. Magában az oktatásban is komoly különbség van, sokkal mélyebb ismeretket igényelünk számonkérésnél. Azért hozzá kell tennem, hogy ez még mindig nem egy egyetemi vizsga, tehát, figyelünk arra, valóban a korosztályi képességek alapján történjen a számonkérés.

NAPPALI tagozat gyakran ismételt kérdései:

Hány órájuk van a nappali tagozatos oktatásban részt vevőknek egy nap, átlagosan?

(nappali tagozat=az a hagyományos iskolába járási mód, ami a leginkább elterjedt hazánkban?)

Sajnos sok, a kelleténél jóval több. A pedagógus szakma ezt már évek óta jelzi az illetékeseknek, de az állami előírások szigorúak, heti 30-38 óra közé tehető a kötelező óraszám szakgimnáziumban. Az számunkra is érthetetlen, hogy a 14-18 éveseknek miért kell az otthoni tanulással együtt heti 40 óra fölött teljesíteni. Ezért igyekszünk a nappali tanrendűeknek emberséges módon megszervezni az oktatást úgy, hogy itt az iskolában megértsenek mindent, esetleg el is sajátítsák a megfelelő tudást, akár a délutáni repetitórium igénybevételével, és otthon már csak rátanulás, hozzáolvasás, projektmunka szükséges. De természetesen az már tőlük függ, hogy hajlandóak-e odafigyelni és aktívan részt venni az órán. A kis létszámú, „mini csoportok” biztosítják ennek a feltételeit.

Mettől meddig tartanak az órák?

Reggel 8 óra 10 perckor kezdődnek az órák, órarend szerint, legkésőbb du 16 óráig.

Mennyi házi feladatot kapnak a gyerekek?

Igyekszünk helyben okítani, de ennek ellenére vannak feladatok, amelyeket csak otthon magányosan lehet elvégezni, mert az önálló tanulást, kutatást nem lehet kiváltani semmivel, és középiskolában hatalmas tananyag van, különösen a szakgimnáziumban. A gyerekek olyan naprakész tudást is kapnak, amivel el tudnak indítani egy vállalkozást, és olyan gazdasági, marketing ismereteket, ami minden felsőfokú intézményben kötelező tananyag és a gimnáziumban nem elsajátítható, mert nem része a képzésnek viszont manapság életmentő lehet. Gondolok itt a SWOT, STEP elemzésekre, könyvelésre, értékesítésre, üzleti ajánlat összeállítására, önéletrajz készítésére, ügyvitelre, munkaügyre, az elektronikus eszközök használatára.

Hogyan telik egy átlagos napjuk a szakgimnazistáknak?

Tanórák, sport, kihelyezett órák, élménypedagógia, informális és nem formális oktatás … stb. a szaktanár vezetésével. Rendkívül sok gyakorlati oktatás van.

Hogyan zajlik a gyerekek számonkérése?

Egyrészt a hagyományos módon, dolgozatokkal, tesztekkel, feleletekkel, órai munka és órán kívüli munka értékelésével, mivel az érettségi mechanizmusa jórészt az általunk is megtapasztalt hagyományos, tesztkitöltős-esszés tudásra és képességekre alapoz, némi kompetenciával vegyítve.

Nagyon fontos és ez a nehezebb, viszont élvezetesebb módszer, az önálló kutatás alapján elkészített projektmunkák készítése. Ez minden formátumban elképzelhető, lehet egy egyszerű házi dolgozat, felelet vázlat alapján, előadás PPT bemutatásával. De lehet egy szakmai tanulmányi kirándulás megszervezése, költségvetési terv előállítása, interjú, videofilm, élménybeszámoló, regény, vers, művészeti előadás, lehet csoportos vagy egyéni munka. Sőt külső segítséget is be lehet vonni. Forrás lehet a tankönyv, de a nagymama, vagy a helyi szállodavezető, közösségi média, bármi, amin keresztül a fiatal be tudja mutatni, hogy az adott téma mit jelent a számára. Lehet egyéni, csoportos, tagozati vagy iskolai szintű, családi, falusi, városi, közösségi ..stb. Sokszor hihetetlen mennyiségű és mélységű tudományos értekezéseket van alkalmunk meghallgatni a projektek előadásakor.

Mit jelent a nappali tagozaton a holisztikus, hagyományőrző értékrend?

Igyekszünk a hagyományos magyar értékek szerint nevelni a gyerekeket a szülőkkel egyetértésben, programjaink is ehhez igazodnak, számítunk a család együttműködésére. Egységes egészben látjuk a fiatalt, és igyekszünk úgy terelgetni, hogy amiben jó, abban támogassuk, segítsünk neki abban, hogy egy egységes, egészséges világszemléletet tudjon kialakítani úgy, hogy a helyét magabiztosan megtalálja, és jól is érezze benne magát. Persze ehhez szükséges a szülő/k egyöntetű támogatása, és együttműködésére a fiatal, pedagógus, szülő szoros egységében. Sokat törődünk a gyerekekkel informális és nem formális oktatás módszereivel is. Iskolánknak ez a fő vezérfonala, a tapasztaláson a és élménypedagógián alapuló módszereken kívül. Először a gyerek lelkét kell karban tartani, utána következik az „ész”. Ha meggyőztük arról, hogy tanulni élvezetes, már nyert ügyünk van.

ISKOLÁNK SPECIALITÁSA: NAPOK (magántanuló)

Mi történik, ha valaki lemarad, segítségre szorul, vagy lassan halad?

Egyénre szabottan támogatjuk a tanulásában, úgy, hogy választhat több támogatott oktatási forma közül, megtanítjuk tanulni, ami a szakgimnáziumban létkérdés a magas óraszámok, és követelmény miatt.

Mennyire szabható egyénre az oktatás?

Teljes mértékben. Ennek több lehetősége is van nálunk.

Egyrészt van a minden napi bejárási lehetőség.

Ez a módszer azoknak ajánlott, akik jól tudnak működni kis csoportban más diákokkal. Szeretik a napról-napra történő tanulást pedagógus-szaktanári vezetéssel, igénylik a minden napos kontrolt, visszajelzést, a felelést, a face-to-face oktatást, és mindez valóban fejleszti önbecsülésüket és tanulási készségeiket és nem gátolja őket. A kérdéseikre napi szinten kérik a válaszokat, esetleg hallás után tanulnak és ezért szükséges meghallgatniuk a frontális órákat. Szeretik a kihelyezett órákon történő megtapasztaláson alapuló tanulást, az élménypedagógiai elemeket az oktatásban. A rendszeres számonkérést.

MAGÁNTANULÓSÁG: szakgimnáziumban nem lehetséges forma mivel a szakmai gyakorlati órákra mindenképpen be kell járni.

A magántanulóság helyett a NAPOK-ban igyekszünk segíteni a külföldön élő fiataloknak. Tömbösítve félévkor és év végén a vizsgaidőszakban teljesíthetők a délutáni időszakban a kötelező órák. Továbbá törvény írja elő és kötelező, az összevont nyári gyakorlat, melynek óraszámát mindig az aktuális kerettanterv írja elő.

NAPOK – rendszer

Annak ajánljuk, aki szeret önállóan elmélyedni a tanulmányaiban, de szeretne néha diáktársai között némi iskolai kontrollal is készülni. Egy hónapban egy hetet kell az iskolában tölteni, és az órákon részt venni, a kötelező szakmai gyakorlati órákon is, melyből gyakorlati érdemjegyet kapnak. A többi tantárgyból félévkor és év végén vizsgát kell tenni. Az előnye ennek a módszernek a szabadság, és önállóság, de ez magában hordozza a nehézségét is, hiszen a visszajelzés csak a félévi vizsgát követően történik, az érdemjegy pedig, ami bekerül a bizonyítványba, az az év végén keletkezett vizsgajegy, mely az egész éves tananyag ismeretét felöleli. Aki viszont ebben a tanulási módszerben rutint szerez, az érettségin és a későbbi felsőfokú tanulmányai során már gördülékenyen fogja teljesíteni az állami elvárásokat.

NAPOK oktatásunk gyakran ismételt kérdései:

Hogyan kell elképzelni a NAPOK oktatást? Miben különleges ez?

A NAPOK oktatásunk a nappali tagozatos és a magántanulós oktatásunk hibridje, melyet a szülők és a gyerekek kérésére fejlesztettünk ki viszonylag már elég korán, az iskolánk első éveiben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek be is járnak az iskolába, meg nem is. Minden gyerek havonta legalább egy hetet bejár az iskolába, ami praktikusan ténylegesen összefüggő 5 napot jelent, hétfőtől-péntekig esetenként szombatig. A fennmaradó hetekben az adott hónapban a gyermek otthon tanul, szülői segítséggel – vagy magántanári segítséggel –, és persze felvértezve munícióval a tanulmányi hét alapján. A NAPOK oktatás abban különleges, hogy egyrészt megvan a folyamatos kapcsolat az intézménnyel, ami nagy segítség a szülőknek és persze a csemetének is, miközben megmarad a nagyfokú szabadság is a nem tanulmányi heteken, amikor otthon van a család, és saját maguknak ütemezik be a tanulni valót. Nagy segítséget nyújt az elektronikus felületen elérhető segédanyagok.

Mik a követelmények?

A családnak vállalnia kell a NAPOK azon kényelmetlenségét, hogy havonta egy hetet el kell tölteniük a festői Balatonfűzfőn. Nem árulunk el titkot, hogy a szülők és a családok ezt nem kényelmetlenségként, hanem üdülésként élik meg. A családnak a szállásáról magának kell gondoskodnia, de helyben és a környéken nagy a választék, hiszen a nyári szálláshelyek télen üresen állnak. A nem tanulmányi heteken, amikor otthon van a gyermek, akkor pedig alap követelmény az, hogy haladjon tovább az anyaggal, mintha benn lenne az iskolában, tehát a fennmaradó három hétben sem lazsálás van, hanem csak szabadabban lehet szervezni az időt. Természetesen gyorsabban is lehet haladni a szokásosnál :).

Kiknek való leginkább ez a képzési forma?

Azoknak, akik számára fontos, hogy legyen kontroll is, és legyen szabadság is közben. Nagyon fontos szempont, hogy a családoktól ez a képzési forma több kihívást igényel, mert utazni kell, szervezni kell, hónapokra előre kell tervezni, és foglalkozni kell a gyerekkel. Sokat, sokkal többet, mintha iskolában lenne. Viszont ha valaki komolyan veszi ezt a kihívást, minden képzeletet felülmúló sikereket tud elérni.

Kiknek NEM való?

Azoknak, akik nem tudják megoldani az ide-oda utazgatást. Nagyon sokan NAPOK tanrendben kezdték nálunk az iskolát, de végül inkább ide költöztek a környékre, és a gyermek minden nap bejár, mert az a legjobb megoldás számukra.

Hogyan zajlik a gyerekek számonkérése? Kell-e vizsgázni félévkor és év végén?

Igen, sajnos kell, mert a törvény ezt írja elő. A NAPOK-osok esetében a vizsgák nem sűríthetőek be egy-két napra, így legalább egy hetesek, sőt 6 naposak a szóbeli és írásbeli vizsgák, délután pedig a szakmai gyakorlati órák vannak. Ezzel jó előre számolni kell. Egyébként minden ugyanúgy zajlik, mint ahogy az NAPOK-os gyerekek azt már nálunk megszokták. Kevesen tudják, de a gyerekek vizsgarutinja egy óriási előny az életben. Mire ezek a gyerekek eljutnak az érettségiig, addigra olyan rutinjuk lesz vizsgázásból, hogy észre sem fogják venni a stresszt, a fejfájdító tanulási kényszert, és a félelmetes vizsganapokat.

Egyébként a gyerekek figyelemmel kísérése folyamatos, a projektmunkáik bemutatása révén, és néha vannak dolgozatok is, hogyha az a hatékony számonkérési forma. De semmi félelmetesre nem kell gondolni. A szülő maga is tudja kontrolálni gyereke fejlődését, ugyanis a tanárok feladatlapokat, teszteket is feltöltenek az elektronikus felületre, aminek a megoldó kulcsát következő hónap elején töltik fel.

Mi történik, ha valaki lemarad, segítségre szorul, vagy lassan halad?

Alapvetően erre találták ki az egyéni tanrendet, bár a mi iskolánkban sokan azért választják ezt, mert a gyermek élsportoló, versenyekre és edzésekre jár napi szinten, és számára így kényelmesebb a tanulás.

Ha valaki lemarad, az rögtön kiderül a tanulmányi héten, és így elegendő felkészítést tud kapni saját magára szabottan, hogy elinduljon a lemaradás behozatalában, és a nem tanulmányi hetekre is el lesz látva jó tanácsokkal. Mindenki, aki plusz segítségre szorul nálunk, az meg is kapja, mint ahogy az egy jó családban is alapvetés, nálunk is az.

Mennyire szabható egyénre az oktatás ebben a rendszerben?

100%-ban. Az egyéni tanrendű oktatás pontosan arra lett kitalálva, hogy a tanítás maximálisan alkalmazkodni tudjon a gyermek igényeihez, de ez fordítva is megtörténjen: a gyermek is maximálisan tudjon alkalmazkodni a kihívásokhoz. A cél ilyen értelemben mindig oda-vissza irányú, és az egyéni tanrendben ez meg is tud valósulni.

Mit jelent a NAPOK oktatásban a holisztikus, hagyományőrző értékrend?

Hiszünk abban, hogy minden összefügg mindennel, és a gyermeket sem részleteiben kell tekinteni, hanem kerek egészében. Ő, mint kerek egész, több másik egész tagja: a családjáé, az iskoláé, a társadalomé, a nemzeté, és végül eljuthatunk egészen nagy távlatokig is. Mi ezt az alapelvet mindig szem előtt tartjuk, az egyéni tanrendű oktatásban is, és mindig az a célunk, hogy a gyerek akár itt van nálunk, akár éppen otthon, mindig érezze azt, hogy a tanulás nem kín, nem szenvedés, hanem egy út, amin vannak társai, barátai, támogatói.

A hagyományőrzés a szívügyünk, miközben nem vetjük sutba a modern eszközöket sem. Iskolánkban van informatika oktatás és ugyan kontrollált körülmények között de használjuk az okos eszközöket is, mert mindent megteszünk, hogy mind a tanárok, mind a gyerekek kiteljesedve érezzék magukat ebben a viszonylag még új világban is, hiszen úgy is lehet őrizni a hagyományokat, hogy közben az Interneten tartjuk a kapcsolatot. Az iskola alapítói és fenntartói a konzervatív értékrendben hisznek, de ez nem kötelező érvényű senki számára, de azért ad egy alap hangulatot az iskolában. Hiszünk abban, hogy a kölcsönös tiszteletre épülő kapcsolatok messzebbre visznek, mintha egyedül akarnánk megoldani mindent. A mottónk az, hogy „A nemesség kötelez, a kötelesség nemesít.”, és ezt mi napi szinten meg is éljük, és folyamatosan tanuljuk is. Egymástól, a gyerekektől is.

NAPOK távoktatásunk – (magántanulói rendszerünk) – gyakran ismételt kérdései:

Szakgimnáziumban nincs magántanulói státusz, a Szakképzési törvény előírásai miatt.

Kik vehetnek részt a távoktatásban?

Szakgimnáziumban csak a NAPOK formában elérhető. Azok számára találtuk ki, akik külföldön élnek, de szeretnének nálunk tanulni, olyan családok számára, akiknek a tanulás és annak eredménye az érettségi és a felsőfokú végzettség fontos, és aktuálisan ez a legmegfelelőbb tanulási forma.

Hogyan kell elképzelni a távoktatást? Miben különleges ez?

A távoktatási programunk már abban különleges, hogy támogatjuk ezt, és nem gátoljuk – mint azt más intézmények teszik. Abban is teljesen egyedi, hogy infrastrukturálisan és személyi feltételeket is tekintve kiépítettünk egy olyan távoktatási támogatói (elektronikus) rendszert, amiben a szülők és a tanulók megkapják a vezérfonalat ahhoz, hogy úgy tudjanak haladni az anyaggal, ahogyan az egyébként elvárható, ugyanakkor megmaradjon az a rugalmasság, amit a családok annyira szeretnek.

Mik a követelmények?

Nagyon fontos követelmény az, hogy a NAPOK státusznál a szülőnek kell vállalnia a felelősséget a gyermeke napi, illetve rendszeres tanításáért. Az, hogy ez esetenként milyen konkrét formában valósul meg, az teljesen egyéni. Nincs követelmény arra nézve, hogy napi szinten oda kell ülni tanulni a konyhaasztalhoz, de olyan követelmény van, hogy a kerettantervnek megfelelően haladni kell az anyaggal, és rendszeres időközönként számot kell adni a haladás megtörténtéről, osztályozó vizsga formájában.

Kiknek való leginkább ez a képzési forma?

Bárkiknek való, akik meg tudják oldani, hogy a gyermeket valaki folyamatosan, napi szinten segítse a tanulásban, az önálló tanulás megtanulásában – már nagyon kicsi kortól kezdve képesek erre a gyerekek –, és persze legyen állandó felügyelete.

Kiknek NEM való?

Nem való azoknak, akik nem tudják megoldani a gyermek felügyeletét, és/vagy nem érzik magukat alkalmasnak arra, hogy ők maguk vegyék kezükbe a gyermekük oktatását. Megnyugtatunk mindenkit, hogy ha a szülő otthon tud lenni a gyermekkel, akkor a tanulással nem lesz gond, mert ha a szülő lelkiismeretes, akkor a gyermek sem lehet másmilyen, hiszen a gyerekeink bennünket másolnak! A nagy gondot az szokta okozni a szülőknek, hogy eleve nehéz megoldaniuk az egész napos gyermekfelügyeletet, mert nekik dolgozniuk kell. Azt tapasztaljuk, hogy ez utóbbi a nehezebb dió, nem pedig az, hogy hogyan is lesz képes a szülő tanítani mindenféle előképzettség nélkül. Ez is olyan, mint sok más készség: minél többet gyakoroljuk, annál jobbak leszünk benne.

Hogyan zajlik a gyerekek számonkérése?

Az otthon tanulóknak hivatalos osztályozó vizsgán félévkor és év végén, amiket megelőznek a konzultációs napok. A vizsgák nem sűríthetőek be egy-két napra, így legalább egy hetesek, sőt 6 naposak a szóbeli és írásbeli vizsgák, délután pedig a szakmai gyakorlati órák vannak. Ezzel jó előre számolni kell. A NAPOK alkalmával igyekszünk felmérni, hogy a diák hol tart a felkészülésben, próbálunk támogatást, személyes segítséget adni a felkészüléshez. Szakgimnáziumban az eredményes vizsgához tanulni kell. A készség-képességfejlesztés módját a tanuló és a szülő maga választja meg otthon, mi itt a tanuló tudására vagyunk kíváncsiak, habár ezt igyekszünk minden oldalról megtámogatni az elektronikus adatbázisunkon keresztül.

Mennyi a tandíj/hozzájárulási díj?

Távoktatásunkban tanulásszervezési díjat kérünk befizetni, melyről bővebb információkat regisztráció után küldünk: Regisztráció távoktatási tudnivalókról emailben

ÉRTÉKREND

Az iskola alapítói és fenntartói a hagyományos magyar, konzervatív értékrendben hisznek, ez adja meg az alap hangulatot az iskolában. Hiszünk abban, hogy a kölcsönös tiszteletre épülő kapcsolatok messzebbre visznek, mintha egyedül akarnánk megoldani mindent. A mottónk az, hogy „A nemesség kötelez, a kötelesség nemesít.”, és ezt mi napi szintem meg is éljük, és folyamatosan tanuljuk is. Egymástól, és a gyerekektől is.